Վիրահատություններ

Ներսիսյան մասնաճյուղ

Սկլերոթերապիա

50․000 դրամ

Ֆլեբոգրաֆիա ախտորոշիչ

50․000 դրամ

Մինի-ֆլեբէկտոմիա

կախված բարդության աստիճանից

150․000 -200․000 դրամ

Պորտակատի տեղադրում

150․000 դրամ

Մինի-ֆլեբէկտոմիա 2 կողմից

կախված բարդության աստիճանից

300․000-350․000 դրամ

Կավա-ֆիլտրի իմպլանտացիա

(+ֆիլտրի արժեքը)

600․000 դրամ

Կաթետերային թրոմբոլիզիս 

600․000 դրամ

Ժամանակավոր կավա-ֆիլտրի հեռացում

350․000 դրամ

Բալոնային դիլատացիա 

700․000 դրամ

Խորանիստ երակների ստենտավորում

կախված բարդության աստիճանից

1․000․000 - 2․000․000 դրամ

1 ստորին վերջույթի էնդովենոզ լազերային

կոագուլացիա (EVLA)

Վիրահատության արժեքը ներառում է՝

  • նախավիրահատական անալիզները,
  • հետազոտությունները
  • (ԷՍԳ , անոթների դուպլեքս հետազոտություն՝ քարտեզավորմամբ), 
  • բարձրորակ էլաստիկ գուլպա,
  • 1 տարվա ընթացքում անոթաբանի հսկողություն ՝ խորհրդատվություն և դուպլեքս հետազոտություն:

400․000 դրամ

2 ստորին վերջույթի էնդովենոզ լազերային

կոագուլացիա (EVLA)

Վիրահատության արժեքը ներառում է՝

  • նախավիրահատական անալիզները,
  • հետազոտությունները
  • (ԷՍԳ , անոթների դուպլեքս հետազոտություն՝ քարտեզավորմամբ), 
  • բարձրորակ էլաստիկ գուլպա,
  • 1 տարվա ընթացքում անոթաբանի հսկողություն ՝ խորհրդատվություն և դուպլեքս հետազոտություն:

600․000 դրամ

Կաթետրային թրոմբոլիզիս լրացուցիչ կաթետրի օգտագործմամբ

800.000 դրամ

Օզոնային դիսկոլիզ

(1-2սկավառակ)

300․000 դրամ

Լազերային դեկոմպրեսիա

(1 սկավառակ)

600․000 դրամ

Լազերային դեկոմպրեսիա

(2 սկավառակ)

750․000 դրամ

Ստորին խեցիների լազերային դեստրուկցիա

180․000 դրամ

Թլպատում՝ ընդհանուր անզգայացումով

125․000 դրամ

Շագանակագեղձի և ամորձու բիոպսիա

ընդհանուր ցավազրկմամբ

130․000 դրամ

Էպիցիստոստոմա

150․000 դրամ

Մակամորձու կիստէկտոմիա

150․000 դրամ

Փոշտ ռեվիզիա և դրենավորում |սուր փոշտ|

150․000 դրամ

Օրխէկտոմիա

200․000 դրամ

Վարիկոցելէկտոմիա ըստ Իվանիսևիչի

220․000 դրամ

Էպիդիդիէկտոմիա

230․000 դրամ

Ամորձու ջրգողություն

230․000 դրամ

Երկկողմանի ամորձու ջրգողություն

330․000 դրամ

Արտաքին հանգույցի սուր թրոմբոզ

թրոմբէկտոմիա

50.000 դրամ

Միզասեռական օրգանների բարորակ

գոյացության հեռացում

50.000 դրամ

Քրոնիկ անալ ճաքի հեռացում

200․000 դրամ

Պոչուկի էպիթելների ուղիների հեռացում

200․000 դրամ

Քրոնիկ անալ ճաքի լազերային հեռացում

220․000 դրամ

Ուղիղ աղու խուղակի բացազատում

250․000 դրամ

Պոչուկի էպիթելների ուղիների լազերային հեռացում

250․000 դրամ

Լազերային հեմորրոիդպլաստիկա

300․000 դրամ

Ուղիղ աղիքի խուղակի լազերային փակում

(օբլիտերացիա)

FILAC

300․000 դրամ

Աճուկի ճողվածք

250․000 դրամ

Աճուկի ճողվածք (երկկողմանի)

400․000 դրամ

Սեպտոպլաստիկա

300․000 դրամ

Առաջնային ռինոպլաստիկա

550.000 դրամ

Երկրորդային ռինոպլաստիկա

600.000 դրամ

Երկրորդային ռինոպլաստիկա կողաճառով

1.100.000 դրամ

Եղունգի հեռացում

20.000 դրամ

Լիպոմայի հեռացում (փոքր լիպոմա)
30.000 դրամ
Լիպոմայի հեռացում (մեծ լիպոմա) տեղային անզգայացմամբ
50.000 դրամ
Մեծ լիպոմայի հեռացում ընդհանուր անզգայացմամբ
100.000 դրամ
Պապիլոմաների հեռացում ըստ քանակի և տեղակայման
60.000 դրամ
Խալի հեռացում
20.000 դրամ
Խալերի հեռացում (2-ից ավելի)
50.000 դրամ