«ՆՈՐՄԵԴ» բժշկական կենտրոնի Վանաձոր մասնաճյուղի լաբորատոր հետազոտություններ   
Արյան ընդհանուր հետազոտությունԱրժեքըԱրժույթը
CBC, ESR (Արյան ընդհանուր հետազ.(19ցուց. և լեյկոֆորմուլա)3000դրամ
ESR (ԷՆԱ)1000դրամ
Ռետիկուլոցիտների հաշվարկ1500դրամ
Արյան մակարդելիություն Սուխարևի մեթոդով500դրամ
Արյան խումբ1000դրամ
Ռեզուս գործոն1000դրամ
Հակառեզուս հակամարմինների տիտր3500դրամ
ԿոագուլոգրամմաԱրժեքըԱրժույթը
PT- t % (Պրոթրոմբինային ժամանակ (ինդեքս և ՄՆՀ/INR))1500դրամ
APTT (Ակտիվ, պարցիալ թրոմբոբլաստային ժամանակ)1500դրամ
TT (Թրոմբինային ժամանակ)1500դրամ
FG(Ֆիբրինոգեն)1500դրամ
D-DIMER(Դ -Դիմեր)10000դրամ
AT3(Հակաթրոմբին 3)5000դրամ
Մեզի հետազոտությունԱրժեքըԱրժույթը
U-Total (Մեզի ընդհանուր հետազոտություն)2500դրամ
Մեզի երկբաժականի թեստ3000դրամ
Մեզի հետազոտություն/3 ցուցանիշ – գլյուկոզա , սպիտակուց ,PH/800դրամ
Մեզի հետազոտություն /2 ցուցանիշ – գլյուկոզա , կետոններ/500դրամ
Յոդի կոնցենտրացիան մեզում6000դրամ
GLU/24 (Գլյուկոզա օրվա մեզում)1000դրամ
UUREA/24 (Միզանյութ օրվա մեզում)800դրամ
U-ALBT միկրոալբումինը մեզում6000դրամ
U-ALBT/24 միկրոալբումինը օրվա մեզում6000դրամ
Կղանքի հետազոտությունԱրժեքըԱրժույթը
Կոպրոլոգիա3000դրամ
Կոպրոլոգիա3000դրամ
Թաքնված արյուն կղանքում (Hb+Tf)4000դրամ
Հելմինթների ձվիկների հետազոտություն2000դրամ
Սրատուտի ձվիկների հետազոտություն1000դրամ
Կղանք (դիսբակտերիոզ) (աէրոբ/անաէրոբ)7000դրամ
Կղանք (աղիքային վարակներ)3000դրամ
Giardia lamblia5000դրամ
H. pylori6000դրամ
Բիոքիմիական հետազոտություններ
Իոնային փոխանակությունԱրժեքըԱրժույթը
Na,K,Ca (Նատրիում , Կալիում , Կալցիում )3000դրամ
Li (Լիթիում )12000դրամ
Cl (Քլորիդներ)1500դրամ
Ca-Total (Ընդհանուր կալցիում)1500դրամ
Mg-Total (Ընդհանուր մագնեզիում)1500դրամ
P (Ֆոսֆոր անօրգանական)1500դրամ
Ir (Երկաթ )1500դրամ
ՍուբստրատներԱրժեքըԱրժույթը
ALB (Ալբումին)1500դրամ
TP (Ընդհանուր սպիտակուց)1500դրամ
U-TP (Ընդհանուր սպիտակուց մեզում)1500դրամ
UR-AC (Միզաթթու)1500դրամ
CREA (Կրեատինին)1200դրամ
U-CREA (ԿՐԵԱՏԻՆԻՆ ՄԵԶՈՒՄ)1200դրամ
U-CRCLR (Կրեատինինի կլիրենս)2000դրամ
BIL-T&D (Ընդհանուր և ուղղակի բիլիռուբին)2000դրամ
NH3 (Ամոնիակ)3000դրամ
Homocysteine15000դրամ
CHOL (Խոլեսթերին)1500դրամ
TG-GPO (Տրիգլիցերիդներ)1800դրամ
HDL (Բարձր խտության լիպոպրոտեիդներ)2000դրամ
LDL (Ցածր խտության լիպոպրոտեիդներ)2200դրամ
ՖերմենտներԱրժեքըԱրժույթը
GOT (Ասպարտատամինոտրանսֆերազ)1500դրամ
GPT (Ալանինամինոտրանսֆերազ)1500դրամ
GGT- γ (γ -Գլյուտամիլտրանսֆերազ)1500դրամ
LDH (Լակտատդեհիդրոգենազ)1500դրամ
CK (Կրեատինկինազ ընդհանուր )1500դրամ
ALP (Հիմնային ֆոսֆատազ ընդհանուր)1000դրամ
LI P(Լիպազ)3000դրամ
AMYL-panc (Պանկրեատիկ ամիլազ)1500դրամ
AMYL- α (α Ամիլազ ընդհանուր)1500դրամ
UAMYL-α (Դիաստազ)1500դրամ
ՌևմատոլոգիաԱրժեքըԱրժույթը
CRP (C-Ռեակտիվ սպիտակուց)2000դրամ
RF (Ռևմատոիդ գործոն)2000դրամ
ASO (Հակաստրեպտոլիզին Օ)4000դրամ
Anti-Cardiolipin AB (Հակամարմիններ կարդիոլիպինի նկատմամբ)10000դրամ
ANA Screen IgG /Հականուկլեար հակամարմիններ/ (Հակամարմիններ կարդիոլիպինի նկատմամբ)dsDna, RNP, Sm, SS-A/R0, SS-B/La, Scl-70, CENP-B, J0-18000դրամ
Nucleo 9 (dsDna, SS-A, SS-B, RNP,Sm, Jo-1, Scl-70, ցենտրոմեր B, Նուկլեոսոմա)25000դրամ
Հակաֆոսֆոլիպիդային հմ IgG15000դրամ
Հակաֆոսֆոլիպիդային հմ IgM15000դրամ
Anti CCP (Anti CCP ցիտրուլին պար.
պեպտիդի նկատմամբ հակամարմիններ )
8000դրամ
Սրտամկանի ախտահարման մարկերներԱրժեքըԱրժույթը
TN-T hs (Տրոպոնին-T բարձր զգայունությամբ)7000դրամ
CK-MB (Կրեատինկինազ-MB)2500դրամ
TIBG&UIBG+Fe(Շիճուկի ընդհանուր երկաթ կապող հատկություն և լատենտ)3000դրամ
VIT-B12 վիտամին B127500դրամ
FERR-Ֆերիտին6000դրամ
FOL Ֆոլատ Շիճուկում6000դրամ
ԻմունոգլոբուլիններԱրժեքըԱրժույթը
IgG (G դասի իմունոգլոբուլիններ)4000դրամ
IgM (M դասի իմունոգլոբուլիններ)4000դրամ
IgA (A դասի իմունոգլոբուլիններ)4000դրամ
IgE (E դասի իմունոգլոբուլիններ)4000դրամ
CMV-IGM (Ցիտոմեգալովիրուս ԻԳՄ ՀՄ)8000դրամ
Դեղորայքային մոնիթորինգԱրժեքըԱրժույթը
CARB (Կարբամազեպին)10000դրամ
VALP (Վալպրոնաթթու)10000դրամ
Շաքարային դիաբետԱրժեքըԱրժույթը
GLU (Գլյուկոզա շիճուկում (երակային արյուն))1000դրամ
GLU (Գլյուկոզա մազանոթային արյուն/Accu-Chek Go գլյուկոմետր400դրամ
HGB-A1C (Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին)5000դրամ
INSULIN (Ինսուլին)7000դրամ
C-PEPTIDE (C-Պեպտիդ)6000դրամ
Proinsulin (Պրոինսուլին)15000դրամ
ՀորմոններԱրժեքըԱրժույթը
T4 (Թիրոքսին)5000դրամ
T4-F (Ազատ թիրոքսին)5000դրամ
T3 (Տրիյոդթիրոնին)5000դրամ
T3-F (Ազատ տրիյոդթիրոնին)5000դրամ
HTSH (Թիրեոտրոպ հորմոն)5000դրամ
TG (Թիրեոգլոբուլին)6000դրամ
Calcitonin (Կալցիտոնին)10000դրամ
Anti-TG (Հակամարմիններ թիրեոգլոբուլինի նկատմամբ)7000դրամ
Anti-TPO (Հակամարմիններ թիրեոպերոքսիդազի նկատմամբ)7000դրամ
Anti-TSHR (Հակամարմիններ թիրեոտրոպ հորմոնի ընկալիչների նկատմամբ)12000դրամ
HLH (Լյուտեինացնող հորմոն)5000դրամ
HFSH (Ֆոլիկուլխթանող հորմոն)5000դրամ
PRL (Պրոլակտին)5000դրամ
PROG (Պրոգեստերոն)5000դրամ
DHEA-S (Դեհիդրոէպիանդրոստերոն սուլֆատ)5000դրամ
DHEA (Դեհիդրոէպիանդրոստերոն)12000դրամ
TESTO (Տեստոստերոն)6000դրամ
E2 (Էստրադիոլ)5000դրամ
Free Estriol (Ազատ էստրիոլ)9000դրամ
17-OH-PROG (17-OH-Պրոգեստերոն)8000դրամ
SHBG (v)6000դրամ
CORTIZOL (Կորտիզոլ)6000դրամ
ACTH (Ադրենոկորտիկոտրոպ հորմոն)7000դրամ
Leptin (Լեպտին)13000դրամ
Renin (Ռենին (active) )17000դրամ
IGF-I direct (Ինսուլինանման աճի գործոն)12000դրամ
Free HCGbeta (Ազատ HCGbeta)10000դրամ
PAPP-A (PAPP-A)10000դրամ
ՕնկոմարկերներԱրժեքըԱրժույթը
PSA-T (Պրոստատ սպեցիֆիկ հակածին, ընդհանուր)6000դրամ
PSA-F (Պրոստատ սպեցիֆիկ հակածին ազատ)6000դրամ
AFP- α (α -ֆետոպրոտեին)5000դրամ
CEA (Կարցինոէմբրիոնալ հակածին)5000դրամ
HE 4 (Ձվարանների էպիթելիալ ուռուցքային մարկեր
Human epididymis protein 4)
10000դրամ
CA 125 7000դրամ
CA 15-3 7000դրամ
CA 19-9 7000դրամ
CA 72-4 7000դրամ
NSE (Նեյրոն սպեցիֆիկ էնոլազա)7000դրամ
BHCG β (β Խորիոնալ գոնադոտրոպին)5000դրամ
Ոսկրային մարկերներԱրժեքըԱրժույթը
PTH (Պարատհորմոն)7000դրամ
β CROSS LAPS 8000դրամ
Osteocalcin 8000դրամ
T-P1NP 8000դրամ
D- total վիտամին D ընդhանուր10000դրամ
Վարակիչ հիվանդություններԱրժեքըԱրժույթը
HIV combi (ՄԻԱՎ1. հակածին և հակամարմիններ (1+2))7000դրամ
HAV-AB (Հեպատիտ «Ա» ընդհանուր ՀՄ)7000դրամ
HAV-IgM (Հեպատիտ «Ա» ԻգՄ )7500դրամ
HBs-AG (Հեպատիտ «Բ» մակերեսային ՀԾ)6500դրամ
HBs-AB (Հեպատիտ «Բ» ՀՄ մակերեսային ՀԾ-ի նկատմամբ)6500դրամ
HBc-AB (Հեպատիտ «Բ» ընդհանուր ՀՄ “cor”-ի նկատմամբ)7000դրամ
HBc-IgM (Հեպատիտ «Բ» ԻգՄ “cor”-ի նկատմամբ)6500դրամ
HCV-AB (Հեպատիտ «Ց» ընդհանուր ՀՄ)6500դրամ
HCV-IgM (Հեպատիտ «Ց» ԻգՄ )7000դրամ
HDV-AB (Հեպատիտ «Դ» ընդհանուր ՀՄ)9000դրամ
ԻՖԱԱրժեքըԱրժույթը
TOXO-IgG (Տոքսոպլազմոզ ԻգՋ )7000դրամ
TOXO-IgM (Տոքսոպլազմոզ ԻգՄ)6000դրամ
Կարմրուկ ԻգՄ7000դրամ
RUB-IgM (Կարմրախտ ԻգՄ)6000դրամ
RUB-IgG (Կարմրախտ ԻգՋ )6000դրամ
hGH-(Սոմատոտրոպին)8000դրամ
CMV-IgM (Ցիտոմեգալովիրուս ԻգՄ)8000դրամ
CMV-IgG (Ցիտոմեգալովիրուս ԻգՋ)6000դրամ
HSV-IgM (Հերպես վիրուս I+II ԻգՄ )6000դրամ
HSV-IgG (Հերպես վիրուս I+II ԻգՋ)6000դրամ
HSV II-IgG (Հերպես վիրուս II ԻգՋ )6000դրամ
CHL-IgG (Խլամիդիոզ Cl.Trachomatis ԻգՋ)6000դրամ
RPR (Սիֆիլիս (RPR))2000դրամ
Syphilis-AB (Սիֆիլիս, Ընդհանուր ՀՄ)3500դրամ
Brucella IgM (Բրուցելլյոզ IgM ՀՄ)6000դրամ
Brucella IgG (Բրուցելլյոզ IgG ՀՄ)6000դրամ
HPYL-AB (HELICOBACTER PYLORI ՀՄ)6000դրամ
ECH-IgG (Էխինոկոկոզ ԻգՋ )7000դրամ
Mycobacterium tuberculosis IgM6000դրամ
Mycobacterium tuberculosis IgG6000դրամ
Varicella zoster virus IgM7000դրամ
Հակամյուլլերյան հորմոն10000դրամ
ԱլերգոլոգիաԱրժեքըԱրժույթը
Շնչառական ալերգեններ – 20 ալերգեն (քանակ. որոշում)40000դրամ
Սննդային ալերգեններ – 20 ալերգեն ( քանակ. որոշում)40000դրամ
Մանրէաբանական հետազոտություն (աէրոբ/անաէրոբ)ԱրժեքըԱրժույթը
Արյուն/ստերիլություն աերոբ հարուցիչներ7000դրամ
Սերմնահեղուկ(մանրէաբանական)5000դրամ
Շագանակագեղձի հյութ6000դրամ
Միզասեռական արտազատուկ (ար., իգ.)6000դրամ
Պունկտատ6000դրամ
Խորխ5000դրամ
Վերքային մակերես6000դրամ
Մաշկի քերուկ6000դրամ
Ըմպանից քսուք6000դրամ
Լնդերի քսուք6000դրամ
Քսուք ականջից6000դրամ
Քսուք աչքից6000դրամ
Քսուք քթից6000դրամ
Կրծքի կաթ6000դրամ
ՈՒՐԵԱՊԼԱԶՄԱ/ՄԻԿՈՊԼԱԶՄԱ 5000դրամ
Ուրեապլազմա/Միկոպլազմա (տիտր, զգայունություն)12000դրամ
Հետազոտություն սնկերի նկատմամբ4000դրամ
Զգայունություն հակասնկային դեղորայքների նկատմամբ5000դրամ
Երսինյոզ (կղանք, արյուն և մեզ)5000դրամ
ՑիտոլոգիաԱրժեքըԱրժույթը
(PAP smear) Քերուկ արգանդի պարանոցից և ցերվիկալ խողով.7000դրամ
PAP test (հեղուկային ցիտոլոգիա)12000դրամ
Պունկտատ (վահանաձև գեղձի)7000դրամ
Պունկտատ (կրծքագեղձի)7000դրամ
Պունկտատ 5000դրամ
Մեզ5000դրամ
Այլ հետազոտություններԱրժեքըԱրժույթը
Մաշկի քերուկ(մանրէաբանական)3000դրամ
Եղունգի քերուկ3000դրամ
Դրոշմվածք թլիպից3000դրամ
Շագանակագեղձի հյութ3000դրամ
Միզասեռական արտազատուկ (ար,իգ/ մանրէաբանակա)6000դրամ
Սպերմոգրամմա5000դրամ
Սպերմոգրամմա (35 պարամետր , 4 գրաֆիկ և 1 նկար)8000դրամ
Հետազոտություն մալարիայի պլազմոդիումի նկատմամբ2000դրամ
Հետազոտություն Demodex folliculorum-ի նկատմամբ3000դրամ
Helicobacter Pylori-Շնչառական թեստ8000դրամ
Ուրոֆլոումետրիա6000դրամ
ՊՇՌ ԼաբորատորիաԱրժեքըԱրժույթը
Ureaplasma urealitycum/parvum (քերուկ արգ. վզիկից/քսուք
հեշտոցից/քերուկ միզուկից/մեզ/արտ.հեշտոցից/շագ. հյութ)
6000դրամ
Mycoplasma hominis (քերուկ արգանդի վզիկից/քսուք
հեշտոցից/քերուկ միզուկից/մեզ/արտ. հեշտոցից/շագ.հյութ)
6000դրամ
Mycoplasma genitalium (քերուկ արգանդի վզիկից/քսուք
հեշտոցից/քերուկ միզուկից/մեզ/արտ. հեշտոցից/շագ.հյութ)
6000դրամ
Neisseria gonorrhoeae (քերուկ արգանդի վզիկից/քսուք
հեշտոցից/քերուկ միզուկից/մեզ/արտ. հեշտոցից/շագ.հյութ)
10000դրամ
TREPONEMA PALLIDUM ՍԻՖԻԼԻՍԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ քերուկ6000դրամ
Treponema pallidum /սիֆիլիս/ (էրոզիա/ողնուղ. հեղուկ)6000դրամ
Trichomonas vaginalis (քերուկ արգանդի վզիկից/քսուք
հեշտոցից/քերուկ միզուկից/մեզ/արտ. հեշտոցից/շագ.հյութ)
6000դրամ
Candida albicans (քերուկ արգանդի վզիկից/արտ. հեշտոցից)6000դրամ
Toxoplasma gondii (ամբողջական արյուն/ողնուղ. հեղուկ)7000դրամ
Gardnerella vaginalis (քերուկ արգ. վզիկից/քսուք հեշտոցից/արտ. հեշտոցից)6000դրամ
Epstein -barr virus որակ. (պլազմա/ամբ. արյուն/ողնուղ. հեղ.)8000դրամ
Epstein -barr virus քանակ. (պլազմա/ամբ.արյուն/ողնուղ.հեղ.)16000դրամ
Herpes simplex virus 1.2 (քերուկ արգ. վզիկից/քերուկ միզուկից/
մեզ/ամբողջական արյուն/էրոզիա/ողնուղ. հեղուկ)
6000դրամ
Cytomegalovirus (քերուկ արգ. վզիկից/քերուկ միզուկից/մեզ/
պլազմա/ամբողջական արյուն/ողնուղ. հեղուկ)
7000դրամ
HPV բարձր քաղցկեղածին ռիսկով շտամներ (քերուկ արգանդի վզիկից)18000դրամ
Hepatitis B virus որակական (պլազմա)6000դրամ
Hepatitis B virus քանակական (պլազմա)50000դրամ
Hepatitis C virus որակական (պլազմա)10000դրամ
Hepatitis C virus քանակական (պլազմա)50000դրամ
Hepatitis C virus 1-6 գենոտիպ (պլազմա)50000դրամ
Ինտերլեյկին 28B (IL-28B)20000դրամ
F2,F5,F7,F13,FGB,ITGA2,ITGB3,SERPINE1 (PAI-1) Թրոմբոֆիլիա. Թրոմբոգոյացման ժառանգական գործոններ (ամբողջական արյուն)25000դրամ

 

* Որոշ վիրահատությունների արժեքներ ներառում են նաև նախավիրահատական անալիզների և/կամ հետազոտությունների արժեքները: Յուրաքանչյուր դեպքում անհրաժեշտ է ճշտել ընդունարանի հետ: