«ՆՈՐՄԵԴ» բժշկական կենտրոնի լաբորատոր հետազոտություններ         
Արյան ընդհանուր հետազոտությունԱրժեքըԱրժույթը
CBC, ESR (Արյան ընդհանուր հետազ.(19ցուց. և լեյկոֆորմուլա)3000դրամ
ESR (ԷՆԱ)1000դրամ
Արյան խումբ1000դրամ
Ռեզուս գործոն1000դրամ
Հակառեզուս հակամարմինների տիտր3500դրամ
Ռետիկուլոցիտների հաշվարկ1500դրամ
ԿոագուլոգրամմաԱրժեքըԱրժույթը
PT- t % (Պրոթրոմբինային ժամանակ (ինդեքս և ՄՆՀ/INR))1500դրամ
APTT (Ակտիվ, պարցիալ թրոմբոբլաստային ժամանակ)1500դրամ
TT (Թրոմբինային ժամանակ)1500դրամ
Արյան մակարդելիություն Սուխարևի մեթոդով500դրամ
FG (Ֆիբրինոգեն)1500դրամ
D-DIMER (Դ -Դիմեր)10000դրամ
AT3 (Հակաթրոմբին 3)5000դրամ
Թրոմբոցիտների ագրեգացիաԱրժեքըԱրժույթը
SPA (Թրոմբոցիտների սպոնտան ագրեգացիա)4000դրամ
Collagen -ագրեգացիա15000դրամ
ADP-ագրեգացիա15000դրամ
Arachidonic Acid – ագրեգացիա13000դրամ
Thrombin-ագրեգացիա30000դրամ
Ristocetin- ագրեգացիա18000դրամ
Ristocetin CoFactor Assay (ֆոն Վիլլեբրանդի ֆակտոր)23000դրամ
ԱնեմիաներԱրժեքըԱրժույթը
FERR (Ֆերիտին)6000դրամ
VIT-B12 (Վիտամին B12)7500դրամ
FOL (Ֆոլատ շիճուկում)6000դրամ
TIBC&UIBC+Fe (Շիճուկի ընդհանուր երկաթ կապող հատկություն և լատենտ
երկաթ + (Fe) երկաթ)
3000դրամ
Մեզի հետազոտությունԱրժեքըԱրժույթը
U-Total (Մեզի ընդհանուր հետազոտություն)2000դրամ
ՄԵԶԻ ԵՐԿԲԱԺԱԿԱՆԻ ԹԵՍԹ2500դրամ
UUREA/24 (Միզանյութ օրվա մեզում)800դրամ
UCREA/24 (Կրեատինին օրվա մեզում)1000դրամ
Միզաթթու մեզում1200դրամ
UR-AC/24 (Միզաթթու օրվա մեզում)1200դրամ
U-TP (Ընդհանուր սպիտակուց մեզում)1500դրամ
U-TP/24 (Ընդհանուր սպիտակուց օրվա մեզում)1200դրամ
Գլյուկոզա մեզում800դրամ
GLU/24 (Գլյուկոզա օրվա մեզում)1000դրամ
Մեզի մանրէաբանական հետազոտություն5000դրամ
Մեզի ախտաձևաբանական հետազոտություն5000դրամ
U-ALBT միկրոալբումինը մեզում6000դրամ
U-ALBT/24 միկրոալբումինը օրվա մեզում6000դրամ
Յոդի կոնցենտրացիան մեզում6000դրամ
Կղանքի հետազոտությունԱրժեքըԱրժույթը
Կոպրոլոգիա2000դրամ
Թաքնված արյուն կղանքում (Hb+Tf)4000դրամ
Հելմինթների ձվիկների հետազոտություն2000դրամ
ՍՐԱՏՈՒՏԻ ՁՎԻԿՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ1000դրամ
Կղանք (դիսբակտերիոզ) (աէրոբ/անաէրոբ)7000դրամ
Կղանք (աղիքային վարակներ)3000դրամ
Giardia lamblia5000դրամ
H. pylori6000դրամ
Կալպրոտեկտին կղանքում10000դրամ
Բիոքիմիական հետազոտություններ
Իոնային փոխանակությունԱրժեքըԱրժույթը
Na,K,Ca (Նատրիում , Կալիում , Կալցիում )3000դրամ
Li (Լիթիում )12000դրամ
Cl (Քլորիդներ)1500դրամ
Ca-Total (Ընդհանուր կալցիում)1500դրամ
Mg-Total (Ընդհանուր մագնեզիում)1500դրամ
P (Ֆոսֆոր անօրգանական)1500դրամ
Ir (Երկաթ )1500դրամ
ՍուբստրատներԱրժեքըԱրժույթը
ALB (Ալբումին)1500դրամ
TP (Ընդհանուր սպիտակուց)1500դրամ
UREA (Միզանյութ)1500դրամ
UR-AC (Միզաթթու)1500դրամ
CREA (Կրեատինին)1200դրամ
U-CREA (ԿՐԵԱՏԻՆԻՆ ՄԵԶՈՒՄ)1200դրամ
U-CRCLR (Կրեատինինի կլիրենս)2000դրամ
BIL-T&D (Ընդհանուր և ուղղակի բիլիռուբին)2000դրամ
NH3 (Ամոնիակ)3000դրամ
Homocysteine15000դրամ
CHOL (Խոլեսթերին)1500դրամ
TG-GPO (Տրիգլիցերիդներ)1800դրամ
HDL (Բարձր խտության լիպոպրոտեիդներ)2000դրամ
LDL (Ցածր խտության լիպոպրոտեիդներ)2200դրամ
ՖերմենտներԱրժեքըԱրժույթը
GOT (Ասպարտատամինոտրանսֆերազ)1500դրամ
GPT (Ալանինամինոտրանսֆերազ)1500դրամ
GGT- γ (γ -Գլյուտամիլտրանսֆերազ)1500դրամ
LDH (Լակտատդեհիդրոգենազ)1500դրամ
CK (Կրեատինկինազ ընդհանուր )1500դրամ
ALP (Հիմնային ֆոսֆատազ ընդհանուր)1500դրամ
LI P(Լիպազ)3000դրամ
AMYL-panc (Պանկրեատիկ ամիլազ)1500դրամ
AMYL- α (α Ամիլազ ընդհանուր)1500դրամ
UAMYL-α (Դիաստազ)1500դրամ
ՌևմատոլոգիաԱրժեքըԱրժույթը
CRP (C-Ռեակտիվ սպիտակուց)2000դրամ
RF (Ռևմատոիդ գործոն)2000դրամ
ASO (Հակաստրեպտոլիզին Օ)4000դրամ
Anti-Cardiolipin AB (Հակամարմիններ կարդիոլիպինի նկատմամբ)10000դրամ
ANA Screen IgG /Հականուկլեար հակամարմիններ/ (Հակամարմիններ կարդիոլիպինի նկատմամբ)dsDna, RNP, Sm, SS-A/R0, SS-B/La, Scl-70, CENP-B, J0-18000դրամ
Nucleo 9 (dsDna, SS-A, SS-B, RNP,Sm, Jo-1, Scl-70, ցենտրոմեր B, Նուկլեոսոմա)25000դրամ
Հակաֆոսֆոլիպիդային հմ IgG15000դրամ
Հակաֆոսֆոլիպիդային հմ IgM15000դրամ
Anti CCP (Anti CCP ցիտրուլին պար.
պեպտիդի նկատմամբ հակամարմիններ )
8000դրամ
Սրտամկանի ախտահարման մարկերներԱրժեքըԱրժույթը
TN-T hs (Տրոպոնին-T բարձր զգայունությամբ)7000դրամ
CK-MB (Կրեատինկինազ-MB)2500դրամ
ԻմունոգլոբուլիններԱրժեքըԱրժույթը
IgG (G դասի իմունոգլոբուլիններ)4000դրամ
IgM (M դասի իմունոգլոբուլիններ)4000դրամ
IgA (A դասի իմունոգլոբուլիններ)4000դրամ
IgE (E դասի իմունոգլոբուլիններ)4000դրամ
CMV-IgM (Ցիտոմեգալովիրուս ԻգՄ)8000դրամ
Դեղորայքային մոնիթորինգԱրժեքըԱրժույթը
CARB (Կարբամազեպին)10000դրամ
VALP (Վալպրոնաթթու)10000դրամ
Շաքարային դիաբետԱրժեքըԱրժույթը
GLU (Գլյուկոզա շիճուկում (երակային արյուն))1000դրամ
ՕԳՏԹ (Գլյուկոզայի տոլերանտության թեստ 75գր գլյուկոզայով )5000դրամ
HGB-A1C (Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին)5000դրամ
INSULIN (Ինսուլին)7000դրամ
C-PEPTIDE (C-Պեպտիդ)6000դրամ
Proinsulin (Պրոինսուլին)15000դրամ
ՀորմոններԱրժեքըԱրժույթը
T4 (Թիրոքսին)5000դրամ
T4-F (Ազատ թիրոքսին)5000դրամ
T3 (Տրիյոդթիրոնին)5000դրամ
T3-F (Ազատ տրիյոդթիրոնին)5000դրամ
HTSH (Թիրեոտրոպ հորմոն)5000դրամ
TG (Թիրեոգլոբուլին)6000դրամ
Calcitonin (Կալցիտոնին)10000դրամ
Anti-TG (Հակամարմիններ թիրեոգլոբուլինի նկատմամբ)7000դրամ
Anti-TPO (Հակամարմիններ թիրեոպերոքսիդազի նկատմամբ)7000դրամ
Anti-TSHR (Հակամարմիններ թիրեոտրոպ հորմոնի ընկալիչների նկատմամբ)12000դրամ
HLH (Լյուտեինացնող հորմոն)5000դրամ
HFSH (Ֆոլիկուլխթանող հորմոն)5000դրամ
PRL (Պրոլակտին)5000դրամ
PROG (Պրոգեստերոն)5000դրամ
DHEA-S (Դեհիդրոէպիանդրոստերոն սուլֆատ)5000դրամ
DHEA (Դեհիդրոէպիանդրոստերոն)12000դրամ
TESTO (Տեստոստերոն)6000դրամ
E2 (Էստրադիոլ)5000դրամ
Free Estriol (Ազատ էստրիոլ)9000դրամ
17-OH-PROG (17-OH-Պրոգեստերոն)8000դրամ
SHBG (v)6000դրամ
CORTIZOL (Կորտիզոլ)6000դրամ
ACTH (Ադրենոկորտիկոտրոպ հորմոն)7000դրամ
hGH (Սոմատոտրոպ հորմոն)8000դրամ
Leptin (Լեպտին)13000դրամ
Renin (Ռենին (active) )17000դրամ
IGF-I direct (Ինսուլինանման աճի գործոն)12000դրամ
Free HCGbeta (Ազատ HCGbeta)10000դրամ
PAPP-A (PAPP-A)10000դրամ
ՕնկոմարկերներԱրժեքըԱրժույթը
PSA-T (Պրոստատ սպեցիֆիկ հակածին, ընդհանուր)6000դրամ
PSA-F (Պրոստատ սպեցիֆիկ հակածին ազատ)6000դրամ
AFP- α (α -ֆետոպրոտեին)5000դրամ
CEA (Կարցինոէմբրիոնալ հակածին)5000դրամ
HE 4 (Ձվարանների էպիթելիալ ուռուցքային մարկեր
Human epididymis protein 4)
10000դրամ
CA 125 7000դրամ
CA 15-3 7000դրամ
CA 19-9 7000դրամ
CA 72-4 7000դրամ
NSE (Նեյրոն սպեցիֆիկ էնոլազա)7000դրամ
BHCG β (β Խորիոնալ գոնադոտրոպին)5000դրամ
BHCG β (β Խորիոնալ գոնադոտրոպին էքսպրես թեստ մեզում (որակական))2000դրամ
Ոսկրային մարկերներԱրժեքըԱրժույթը
PTH (Պարատհորմոն)7000դրամ
β CROSS LAPS 8000դրամ
Osteocalcin 8000դրամ
T-P1NP 8000դրամ
D- total վիտամին D ընդhանուր10000դրամ
Վարակիչ հիվանդություններԱրժեքըԱրժույթը
HIV combi (ՄԻԱՎ1. հակածին և հակամարմիններ (1+2))7000դրամ
HAV-AB (Հեպատիտ «Ա» ընդհանուր ՀՄ)7000դրամ
HAV-IgM (Հեպատիտ «Ա» ԻգՄ )7500դրամ
HBs-AG (Հեպատիտ «Բ» մակերեսային ՀԾ)6500դրամ
HBs-AB (Հեպատիտ «Բ» ՀՄ մակերեսային ՀԾ-ի նկատմամբ)6500դրամ
HBc-AB (Հեպատիտ «Բ» ընդհանուր ՀՄ “cor”-ի նկատմամբ)7000դրամ
HBc-IgG (Հեպատիտ «Բ» ԻգՋ “cor”-ի նկատմամբ)5000դրամ
HBc-IgM (Հեպատիտ «Բ» ԻգՄ “cor”-ի նկատմամբ)6500դրամ
HCV-AB (Հեպատիտ «Ց» ընդհանուր ՀՄ)6500դրամ
HCV-IgM (Հեպատիտ «Ց» ԻգՄ )7000դրամ
HDV-AB (Հեպատիտ «Դ» ընդհանուր ՀՄ)9000դրամ
ԻՖԱԱրժեքըԱրժույթը
TOXO-IgG (Տոքսոպլազմոզ ԻգՋ )7000դրամ
TOXO-IgM (Տոքսոպլազմոզ ԻգՄ)6000դրամ
Կարմրուկ ԻգՄ7000դրամ
RUB-IgM (Կարմրախտ ԻգՄ)6000դրամ
RUB-IgG (Կարմրախտ ԻգՋ )6000դրամ
CMV-IgM (Ցիտոմեգալովիրուս ԻգՄ)8000դրամ
CMV-IgG (Ցիտոմեգալովիրուս ԻգՋ)6000դրամ
HSV-IgM (Հերպես վիրուս I+II ԻգՄ )6000դրամ
HSV-IgG (Հերպես վիրուս I+II ԻգՋ)6000դրամ
HSV II-IgG (Հերպես վիրուս II ԻգՋ )6000դրամ
Լյամբլիա ԻգՄ5000դրամ
Լյամբլիա-Ընդհանուր ՀՄ7000դրամ
CHL-IgG (Խլամիդիոզ Cl.Trachomatis ԻգՋ)6000դրամ
Միկոպլազմա ԻգՋ6000դրամ
Ուրեապլազմա ԻգՋ6000դրամ
RPR (Սիֆիլիս (RPR))2000դրամ
Syphilis-AB (Սիֆիլիս, Ընդհանուր ՀՄ)3500դրամ
Brucella IgM (Բրուցելլյոզ IgM ՀՄ)6000դրամ
Brucella IgG (Բրուցելլյոզ IgG ՀՄ)6000դրամ
HPYL-AB (HELICOBACTER PYLORI ՀՄ)6000դրամ
ECH-IgG (Էխինոկոկոզ ԻգՋ )7000դրամ
Mycobacterium tuberculosis IgM6000դրամ
Mycobacterium tuberculosis IgG6000դրամ
Varicella zoster virus IgM7000դրամ
Հակամյուլլերյան հորմոն10000դրամ
QuantiFERON-TB Gold plus test35000դրամ
ԱլերգոլոգիաԱրժեքըԱրժույթը
Շնչառական ալերգեններ – 20 ալերգեն (քանակ. որոշում)40000դրամ
Սննդային ալերգեններ – 20 ալերգեն ( քանակ. որոշում)40000դրամ
Մանրէաբանական հետազոտություն (աէրոբ/անաէրոբ)ԱրժեքըԱրժույթը
Արյան ստերիլություն (աէրոբ/անաէրոբ)7000/
7000
դրամ
Սերմնահեղուկ6000դրամ
Շագանակագեղձի հյութ6000դրամ
Միզասեռական արտազատուկ (ար., իգ.)6000դրամ
Պունկտատ6000դրամ
Խորխ6000դրամ
Վերքային մակերես6000դրամ
Մաշկի քերուկ6000դրամ
Բերանի խոռոչի քսուք6000դրամ
Ըմպանից քսուք6000դրամ
Լնդերի քսուք6000դրամ
Բկանցքից քսուք6000դրամ
Լեզվից քսուք6000դրամ
Նշիկից քսուք6000դրամ
Քսուք ականջից6000դրամ
Քսուք աչքից6000դրամ
Քսուք քթից6000դրամ
Կրծքի կաթ6000դրամ
ՈՒՐԵԱՊԼԱԶՄԱ/ՄԻԿՈՊԼԱԶՄԱ 5000դրամ
Ուրեապլազմա/Միկոպլազմա (տիտր, զգայունություն)12000դրամ
Հետազոտություն սնկերի նկատմամբ4000դրամ
Զգայունություն հակասնկային դեղորայքների նկատմամբ5000դրամ
Երսինյոզ (կղանք, արյուն և մեզ)5000դրամ
ՑիտոլոգիաԱրժեքըԱրժույթը
(PAP smear) Քերուկ արգանդի պարանոցից և ցերվիկալ խողով.7000դրամ
PAP test (հեղուկային ցիտոլոգիա)12000դրամ
Պունկտատ (վահանաձև գեղձի)7000դրամ
Պունկտատ (կրծքագեղձի)7000դրամ
Պունկտատ (այլ)7000դրամ
Պլևրալ, ասցիտիկ հեղուկներ7000դրամ
Մեզ5000դրամ
Այլ հետազոտություններԱրժեքըԱրժույթը
Մաշկի քերուկ2000դրամ
Եղունգի քերուկ2000դրամ
Դրոշմվածք թլիպից2000դրամ
Քսուք միզուկից (ար.)2000դրամ
Շագանակագեղձի հյութ2000դրամ
Միզասեռական արտազատուկ (իգ.)2000դրամ
Սպերմոգրամմա5000դրամ
Սպերմոգրամմա (35 պարամետր , 4 գրաֆիկ և 1 նկար)8000դրամ
Հետազոտություն մալարիայի պլազմոդիումի նկատմամբ2000դրամ
Հետազոտություն Demodex folliculorum-ի նկատմամբ3000դրամ
Helicobacter Pylori-Շնչառական թեստ8000դրամ
H2 շնչական թեստ 25000դրամ
Պոստկոիտալ թեստ 6000դրամ
Սպիրոմետրիա (շնչափաություն)6000դրամ
Ուրոֆլոումետրիա6000դրամ
ՊՇՌ ԼաբորատորիաԱրժեքըԱրժույթը
F2,F5,F7,F13,FGB,ITGA2,ITGB3,SERPINE1 (PAI-1) Թրոմբոֆիլիա. Թրոմբոգոյացման ժառանգական գործոններ (ամբողջական արյուն)6000դրամ
Ureaplasma urealitycum/parvum (քերուկ արգ. վզիկից/քսուք
հեշտոցից/քերուկ միզուկից/մեզ/արտ.հեշտոցից/շագ. հյութ)
6000դրամ
Ureaplasma urealitycum/parvum Titr քանակական(քերուկ արգ. վզիկից/քսուք
հեշտոցից/քերուկ միզուկից/մեզ/արտ.հեշտոցից/շագ. հյութ)
9000դրամ
Mycoplasma hominis (քերուկ արգանդի վզիկից/քսուք
հեշտոցից/քերուկ միզուկից/մեզ/արտ. հեշտոցից/շագ.հյութ)
6000դրամ
Mycoplasma genitalium (քերուկ արգանդի վզիկից/քսուք
հեշտոցից/քերուկ միզուկից/մեզ/արտ. հեշտոցից/շագ.հյութ)
6000դրամ
Neisseria gonorrhoeae (քերուկ արգանդի վզիկից/քսուք
հեշտոցից/քերուկ միզուկից/մեզ/արտ. հեշտոցից/շագ.հյութ)
10000դրամ
TREPONEMA PALLIDUM ՍԻՖԻԼԻՍԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ քերուկ6000դրամ
Treponema pallidum /սիֆիլիս/ (էրոզիա/ողնուղ. հեղուկ)6000դրամ
Trichomonas vaginalis (քերուկ արգանդի վզիկից/քսուք
հեշտոցից/քերուկ միզուկից/մեզ/արտ. հեշտոցից/շագ.հյութ)
6000դրամ
Candida albicans (քերուկ արգանդի վզիկից/արտ. հեշտոցից)6000դրամ
Toxoplasma gondii (ամբողջական արյուն/ողնուղ. հեղուկ)7000դրամ
Gardnerella vaginalis (քերուկ արգ. վզիկից/քսուք հեշտոցից/արտ. հեշտոցից)6000դրամ
Epstein -barr virus որակ. (պլազմա/ամբ. արյուն/ողնուղ. հեղ.)8000դրամ
Epstein -barr virus քանակ. (պլազմա/ամբ.արյուն/ողնուղ.հեղ.)16000դրամ
Herpes simplex virus 1.2 (քերուկ արգ. վզիկից/քերուկ միզուկից/
մեզ/ամբողջական արյուն/էրոզիա/ողնուղ. հեղուկ)
6000դրամ
Cytomegalovirus (քերուկ արգ. վզիկից/քերուկ միզուկից/մեզ/
պլազմա/ամբողջական արյուն/ողնուղ. հեղուկ)
7000դրամ
HPV բարձր քաղցկեղածին ռիսկով շտամներ (քերուկ արգանդի վզիկից)18000դրամ
Hepatitis B virus որակական (պլազմա)6000դրամ
Hepatitis B virus քանակական (պլազմա)50000դրամ
Hepatitis C virus որակական (պլազմա)10000դրամ
Hepatitis C virus քանակական (պլազմա)50000դրամ
Hepatitis C virus 1-6 գենոտիպ (պլազմա)50000դրամ
Ինտերլեյկին 28B (IL-28B)20000դրամ
F2,F5,F7,F13,FGB,ITGA2,ITGB3,SERPINE1 (PAI-1) Թրոմբոֆիլիա. Թրոմբոգոյացման ժառանգական գործոններ (ամբողջական արյուն)25000դրամ

«ՆՈՐՄԵԴ» բժշկական կենտրոնի կաբինետներ  
ՍՐՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏԱրժեքըԱրժույթը
Առաջնային խորհրդատվություն6000դրամ
Կրկնակի խորհրդատվություն3000դրամ
Բուժման նշանակում5000դրամ
Էլեկտրասրտագրություն (ԷՍԳ)2500դրամ
Սրտի ՈՒՁՀ10000դրամ
Տրեդմիլ սթրես թեստ13000դրամ
Հոլթեր մոնիթորինգ 24 ժ12000դրամ
Հոլթեր մոնիթորինգ 3-օրյա28000դրամ
Արյան ճնշման շուրջօրյա մոնիթորինգ և հոլթեր մոնիթորինգ15000դրամ
ԱՆՈԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏԱրժեքըԱրժույթը
Անոթաբանի առաջնային կոնսուլտացիա10000դրամ
Անոթաբանի կրկնակի կոնսուլտացիա5000դրամ
ՔԻԹ-ԿՈԿՈՐԴ-ԱԿԱՆՋԱրժեքըԱրժույթը
Զննում և խորհրդատվություն3000դրամ
Բուժման նշանակում5000դրամ
Տոնալ շեմային աուդիոմետրիա5000դրամ
Իմպենդանսոմետրիա (Տիմպանոմետրիա)5000դրամ
Եվստախյան փողի անցանելիության ստուգում (Վիլյամսի թեստ)5000դրամ
ՔԿԱ օրգանների վիդեոֆիբրոէնդոսկոպիա10000դրամ
ՔԿԱ օրգանների վիդեոֆիբրոէնդոսկոպիա բիոպսիայով18000դրամ
Լսողության կրկնակի ստուգում3000դրամ
Հարքթային խոռոչների ՈՒՁՀ “SINUSCAN” (առաջնային)3000դրամ
Հարքթային խոռոչների ՈՒՁՀ “SINUSCAN” (կրկնակի)2000դրամ
Վերծնոտային խոռոչի պունկցիա (ախտորոշիչ)15000դրամ
Վերծնոտային խոռոչի պունկցիա (բուժիչ)10000դրամ
Լազերային թերապիա (1 դաշտ 1 սեանս)2500դրամ
Լազերային թերապիա (2 դաշտ 1 սեանս)3500դրամ
Թմբկաթաղանթի պնևմոմասաժ (1 սեանս)1000դրամ
Եվստախյան փողի փչում ըստ Պոլիտցեռի, պնևմոմասաժ (1 սեանս)3000դրամ
Քմային նշիկների լակունաների լվացում (1 պրոցեդուրա)3000դրամ
Հայմորյան խոռոչի լվացում (1 պրոցեդուրա)5000դրամ
Դեղորայքի ներկոկորդային լցում (1 պրոցեդուրա)3000դրամ
Վերքի վիրաբուժական մշակում5000դրամ
Ականջի լվացում5000դրամ
Ծծմբային խցանի հեռացում5000դրամ
Աէրոզոլթերապիա (ինհալացիա) (1 պրոցեդուրա)3000դրամ
Հարքթային խոռոչների լվացում հեղուկների տեղափոխման եղանակով
(1 պրոցեդուրա)
5000դրամ
Քթի խոռոչի ցնցուղ3000դրամ
Խեցիների ուլտրաձայնային դեզինտեգրացիա80000դրամ
Սինուսիտի համալիր բուժում30000դրամ
Եվստախիտի համալիր բուժում30000դրամ
Նեյրոսենսոր ծանրալսության համալիր բուժում30000դրամ
Քրոնիկ նշաբորբի կոնսերվատիվ բուժում30000դրամ
Քթի խոռոչի կպումների հատում30000դրամ
ՔԿԱ կրիոթերապիա (1 սեանս)25000դրամ
Փափուկ քիմքի միջամտություններ20000դրամ
Քթային պոլիպոտոմիա60000դրամ
Քթոսկրերի կոտրվածքի ուղղում60000դրամ
Քթի խոռոչի արյունահոսող կետերի այրում և տամպոնադա30000դրամ
Քթի խոռոչի արյունահոսող կետերի այրում15000դրամ
Տամպոնադա20000դրամ
ԷՆԴՈԿՐԻՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏԱրժեքըԱրժույթը
Առաջնային խորհրդատվություն5000դրամ
Կրկնակի խորհրդատվություն3000դրամ
Բուժման նշանակում10000դրամ
Բուժման կոռեկցիա, դինամիկ հսկողություն5000դրամ
ՆՅԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏԱրժեքըԱրժույթը
Առաջնային զննում, խորհրդատվություն 5000դրամ
Նյարդաբանի բուժման նշանակում10000դրամ
Նյարդաբանի կրկնակի խորհրդատվություն4000դրամ
ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏԱրժեքըԱրժույթը
Զննում և խորհրդատվություն10000դրամ
Կրկնակի խորհրդատվություն5000դրամ
Սպեցիֆիկ և սեռական ճանապ. փոխանցվող հիվ-երի բուժման նշ.20000դրամ
Ոչ սպեցիֆիկ գինեկոլոգիական հիվ-երի բուժման նշանակում10000դրամ
Արտազատուկի նմուշառում1000դրամ
Կոլպոսկոպիա5000դրամ
Վիդեոկոլպոսկոպիա (նկարով)8000դրամ
Ներարգանդային պարույրի տեղադրում18000դրամ
Ներարգանդային պարույրի հեռացում5000դրամ
Բարդացած ներարգանդային պարույրի հեռացում10000դրամ
Անպտղության բուժում80000դրամ
Դաշտանային պարբերաշրջանի խանգարումների բուժում50000դրամ
ՄԱՇԿԱՎԵՆԵՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏԱրժեքըԱրժույթը
Առաջնային խորհրդատվություն5000դրամ
Կրկնակի խորհրդատվություն3000դրամ
Մաշկային հիվանդությունների բուժման նշանակում7000դրամ
Արտազատուկի նմուշառում1000դրամ
Շագանակագեղձի ախտորոշիչ մերսում2000դրամ
Սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների բուժում
(սուր ինֆ.)
30000դրամ
Սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների բուժում
(խրոն. ինֆ.)
50000դրամ
Շագանակագեղձի քրոնիկ բորբոքման համալիր բուժում120000դրամ
ԱՆԴՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏԱրժեքըԱրժույթը
Անդրոլոգի առաջնային կոնսուլտացիա5000դրամ
Անդրոլոգի կրկնակի կոնսուլտացիա3000դրամ
Շագանակագեղձի հեղուկի նմուշառում1000դրամ
Ուրոլոգիական հիվանդությունների բուժ. Նշանակում10000դրամ
Տղամարդու անպտղության բուժում (5-7 այց)100000դրամ
Սեռական թուլություն (ԷԴ)60000դրամ
Սուր ուրետրիտների բուժում (2 այց)30000դրամ
Քրոնիկ ուրետրիտների բուժում (3-5 այց)50000դրամ
Սուր ցիստիտների բուժում (2 այց)30000դրամ
Քրոնիկ ցիստիտների բուժում (3-5 այց)50000դրամ
Բալանոպոստիտների բուժում (3 այց)30000դրամ
Սուր օրխոէպպիդիդիմիտների բուժում (2 այց)30000դրամ
Քրոնիկ օրխոէպպիդիդիմիտների բուժում (3-5 այց)40000դրամ
Սուր պրոստատովեզիկուլիտի բուժում (2այց)40000դրամ
Քրոնիկ պրոստատովեզիկուլիտի բուժում (5-7 այց)80000դրամ
Սուր պիելոնեֆրիտի բուժում (2 այց)30000դրամ
Քրոնիկ պիելոնեֆրիտի բուժում (5 այց)50000դրամ
Միզաքարային հիվանդության կոնսերվատիվ բուժում (2 այց)30000դրամ
Երիկամային խիթի բուժում20000դրամ
Պրոստատի մատնային մերսում3000դրամ
Միզուկի ինստիլյացիա3000դրամ
Սերմնալարի բլոկադա (Լորին-Էպշտեյ)10000դրամ
Միզապարկի կատետերիզացիա10000դրամ
ՊՐՈԿՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏԱրժեքըԱրժույթը
Պրոկտոլոգի առաջնային կոնսուլտացիա5000դրամ
Պրոկտոլոգի կրկնակի կոնսուլտացիա3000դրամ
Պրոկտոլոգի կոսնուլտացիա և բուժման նշանակում10000դրամ
ՈՒԼՏՐԱՁԱՅՆԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԱրժեքըԱրժույթը
Որովայնի խոռոչի և հետորովայնամզային տարածքի ՈՒՁՀ10000դրամ
Ներքին օրգանների ՈՒՁՀ12000դրամ
Փոքր կոնքի օրգանների ՈՒՁՀ` անհրաժեշտության դեպքում ներխոռոչային
հաղորդիչի կիրառմամբ
7000դրամ
Հղիների ՈՒՁՀ I եռամսյակ7000դրամ
Հղիների ՈՒՁՀ II, III եռամսյակ10000դրամ
Պտղի ՈՒՁՀ օրգանոգենեզ (screening) I եռամսյակ10000դրամ
Պտղի ՈՒՁՀ օրգանոգենեզ (screening) II, III եռամսյակ15000դրամ
Վահանաձև գեղձի և լիմֆատիկ հանգույցների ՈՒՁՀ7000դրամ
Կրծքագեղձի և լիմֆատիկ հանգույցների ՈՒՁՀ7000դրամ
Փոշտի օրգանների ՈՒՁՀ10000դրամ
Միզասեռական ուղիների ՈՒՁՀ (տղամարդկանց)7000դրամ
Միզասեռական ուղիների ՈՒՁՀ (կանանց)10000դրամ
Ֆոլիկուլոմետրիա 2000դրամ
Էքստրակրանիալ մագիստրալ անոթների դուպլեքս հետազոտություն12000դրամ
Վերին վերջույթների մագիստրալ անոթների դուպլեքս հետազոտություն13000դրամ
Ստորին վերջույթների երակների դուպլեքս հետազոտություն13000դրամ
Ստորին վերջույթների զարկերակների դուպլեքս հետազոտություն13000դրամ
Ստորին վերջույթների մագիստրալ անոթների դուպլեքս հետազոտություն20000դրամ
Ստորին վերջույթների երակների դուպլեքս հետազոտություն
քարտեզավորումով
20000դրամ
Որովայնի խոռոչի մագիստրալ անոթների դուպլեքս հետազոտություն13000դրամ
Պտղի դոպլեր հետազոտություն14000դրամ
Ընդհանուր ավշային համակարգի ՈԻՁՀ15000դրամ
Տեղային մակերեսային ավշային հանգույցների ՈՒՁՀ5000դրամ
Պարանոցի ավշային համակարգի ՈՒՁՀ10000դրամ
Փափուկ հյուսվածքների ՈՒՁՀ7000դրամ
Դենսիտոմետրիա12000դրամ
Կրծքագեղձի էլաստոգրաֆիա10000դրամ
Վահանագեղձի էլաստոգրաֆիա10000դրամ
Տեղային մակերեսային ավշային հանգույցների էլաստոգրաֆիա10000դրամ
Ընդհանուր ավշային համակարգի էլաստոգրաֆիա10000դրամ
Շագանակագեղձի հետազոտում ներխոռոչային հաղորդիչով
(տրանսռեկտալ)
12000դրամ
Ծնկան հոդի ՈՒՁՀ10000դրամ
Կոնքազդրային հոդի ՈՒՁՀ10000դրամ
Ուսային հոդի ՈՒՁՀ10000դրամ
Դաստակի հոդի ՈՒՁՀ10000դրամ
Ոտնաթաթի հոդի ՈՒՁՀ10000դրամ
Արմնկային հոդի ՈՒՁՀ10000դրամ
ԷՆԴՈՍԿՈՊԻԿ ԿԱԲԻՆԵՏԱրժեքըԱրժույթը
Գաստրոսկոպիա15000դրամ
Անզգայացում (գաստրոսկոպիա)15000դրամ
Կոլոնոսկոպիա25000դրամ
Անզգայացում (կոլոնոսկոպիա)20000դրամ
Բեզոարների հեռացում50000դրամ
Արյունահոսությունների դադարեցում` անհրաժեշտության դեպքում
հոսպիտալացման կազմակերպում
100000դրամ
Օտար մարմինների հեռացում100000դրամ
Կերակրափողի պոլիպի հեռացում120000դրամ
Լրացուցիչ 1 կերակրափողի պոլիպի հեռացում50000դրամ
Ստամոքսի պոլիպի հեռացում 80000դրամ
Լրացուցիչ 1 ստամոքսի պոլիպի հեռացում40000դրամ
Հաստ աղու պոլիպի հեռացում100000դրամ
Լրացուցիչ 1 հաստ աղու պոլիպի հեռացում50000դրամ
ՕԶՈՆՈԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԿԱԲԻՆԵՏԱրժեքըԱրժույթը
Մեծ աուտոհեմոօզոնոթերապիա20000դրամ
Փոքր աուտոհեմոօզոնոթերապիա5000դրամ
Օզոնացված յուղ 1 տուփ (30գ)15000դրամ
Օզոնացված ջուր 500մլ2000դրամ
Վագինալ սանացիա օզոնացված քսուքով5000դրամ
Վագինալ սանացիա օզոնացված գազով3000դրամ
Վագինալ սանացիա օզոնացված ջրով1000դրամ
Ռեկտալ ինսուֆլացիա5000դրամ
Վերքերի տեղային բուժում օզոնով պարկերի միջոցով15000դրամ
Օզոնի տեղային ներարկում (հակացելյուլիտային)5000դրամ
Օզոնի տեղային ներարկում (ենթամաշկային դեմքի)3000դրամ
Օզոնի տեղային ներարկում (ներհոդային)5000դրամ
ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԱրժեքըԱրժույթը
Միջմկանային ներարկում (1 ներարկում)500դրամ
Ներերակային ներարկում (1 ներարկում)1000դրամ
Դեղորայքի ն/ե կաթիլային ընդունում2000դրամ
Բուժքրոջ ծառայություն (կենտրոնից դուրս արյան նմուշառման համար)2000դրամ
Վարորդ2000դրամ
Կրկնակի խորհրդատվություն3000դրամ
Բուժման նշանակում5000դրամ
Կրկնակի բուժման նշանակում3000դրամ
ՌԵՆՏԳԵՆ ԿԱԲԻՆԵՏԱրժեքըԱրժույթը
Գանգ՝
1 դիրքով 7000դրամ
2 դիրքով 11000դրամ
լուսանցում 5000դրամ
Ծնոտ՝դրամ
1 դիրքով 7000դրամ
2 դիրքով 11000դրամ
Հարքթային խոռոչներ7000դրամ
Քթոսկրեր`
2 դիրքով 5000դրամ
լուսանցում 4000դրամ
Կոնք`դրամ
1 դիրքով 7000դրամ
լուսանցում 6000դրամ
Կոնք-ազդրային հոդ` 2 դիրքով7000դրամ
Ազդր` 2 դիրքով7000դրամ
Ծնկային հոդ`
2 դիրքով 7000դրամ
3 դիրքով 9000դրամ
2 Ծնկային հոդեր` 2 դիրքով11000դրամ
Սրունք` 2 դիրքով7000դրամ
Սրունք-թաթային հոդ`
2 դիրքով 7000դրամ
3 դիրքով 9000դրամ
Ոտնաթաթ` 2 դիրքով7000դրամ
Կրունկոսկր5000դրամ
Դաստակ`
2 դիրքով 7000դրամ
լուսանցում 5000դրամ
Թիակ7000դրամ
Արմնկային հոդ` 2 դիրքով7000դրամ
Ուսային հոդ7000դրամ
Հոդեր+1 դիրք5000դրամ
Բազուկ`2 դիրքով7000դրամ
Նախաբազուկ` 2 դիրքով7000դրամ
Թոքեր`
1 դիրքով 7000դրամ
2 դիրքով 13000դրամ
յուրաքանչյուր հավելյալ դիրք (նկար) 5000դրամ
լուսանցում 6000դրամ
Կողեր
1 դիրքով 7000դրամ
2 դիրքով 11000դրամ
Կրծոսկր`2 դիրքով9000դրամ
Ուրոգրաֆիա` առանց կոնտրաստի14000դրամ
Ցիստոգրաֆիա` առանց կոնտրաստի14000դրամ
Ուրետրոգրաֆիա` առանց կոնտրաստի14000դրամ
Ողնաշար`
1դիրքվ6000դրամ
Պարանոցային հատված – 2 դիրք (+1դիրք 4,000) 9000դրամ
Պարանոցային հատված – 3 դիրք 13000դրամ
Կրծքային հատված – 2 դիրք (+1դիրք 4,000) 9000դրամ
Կրծքային հատված – 3 դիրք 13000դրամ
Գոտկային հատված – 2 դիրք (+1դիրք 4,000) 11000դրամ
Գոտկային հատված – 3 դիրք 15000դրամ
Պոչուկային հատված-2 դիրք 9000դրամ
Ողնաշարի ֆուկցիոնալ գրաֆիկա`
4 նկար 13000դրամ
Ստամոքսաղիքային11000դրամ
Ստամոքսաղիքային դինամիկ13000դրամ
Վիրահատվող հիվանդների հետազոտում6000դրամ
Կերակրափող-ստամոքս9000դրամ
Որովայնի խոռոչ7000դրամ
Իրիգոսկոպիա-գրաֆիա20000դրամ
CD-ի տրամադրում2000դրամ

«ՆՈՐՄԵԴ» ԲԿ-ի վիրահատություններ  
Ամբուլատոր միջամտություններԱրժեք*Արժույթը
Թլպատում՝ տեղային անզգայացումով100 000դրամ
Ցիստոսկոպիա ստենտավորմամբ (առանց ստենտի)75 000դրամ
Ներմաշկային ցիստոստոմիա (տեղային անզգայացմամբ)120 000դրամ
Միատոտոմիա (տեղային անզգայացմամբ)70 000դրամ
Սանձիկի պլաստիկա (միատոտոմիա)40 000դրամ
Կարճ սանձիկ, սանձիկի պլաստիկա60 000դրամ
Միզուկի պոլիպի հեռացում50 000դրամ
ԱՆՈԹԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆԱրժեք*Արժույթը
Սկլերոթերապիա՝ դուպլեքս հսկողությամբ (I պրոցեդուրա)50 000դրամ
Սկլերոթերապիա՝ դուպլեքս հսկողությամբ (II պրոցեդուրա)40 000դրամ
Մեկ ստորին վերջույթի էնդովենոզ լազերային աբլացիա (EVLA)400 000դրամ
Երկու ստորին վերջույթների էնդովենոզ լազերային աբլացիա (EVLA)600 000դրամ
Պորտակատի տեղադրում (տեղային անզգայացման տակ) ,
առանց պորտակատի արժեքի
150 000դրամ
Միկրոֆլեբէկտոմիա (տեղային անզգայացման տակ)150 000դրամ
Կրոսէկտոմիա (տեղային անզգայացման տակ)200 000դրամ
Կավա-ֆիլտրի իմպլանտացիա (տեղային անզգայացման տակ)
(ներառյալ ֆիլտրի արժեքը)
600 000դրամ
Անբավարար պերֆորանտների կապում (ողնուղեղային անզգայացման տակ)200 000դրամ
Վենէկտոմիա մեկ ստորին վերջույթից300 000դրամ
Վենէկտոմիա մեկ ստորին վերջույթից բարդ դեպք350 000դրամ
Վենէկտոմիա երկու ստորին վերջույթներից450 000դրամ
Վենէկտոմիա երկու ստորին վերջույթներից բարդ դեպք500 000դրամ
Մինի-ֆլեբէկտոմիա150 000դրամ
Մինի-ֆլեբէկտոմիա բարդ դեպք200 000դրամ
Մինի-ֆլեբէկտոմիա երկու կողմից300 000դրամ
Մինի-ֆլեբէկտոմիա երկու կողմից բարդ դեպք350 000դրամ
Մեկ ստենտի տեղադրում, ներառյալ ստենտի, բալոնի, նախավիրահատական
ֆլեբոգրաֆիայի և անալիզների արժեքը
1 000 000դրամ
Երկու ստենտի տեղադրում, ներառյալ ստենտներիի, բալոնի, նախավիրահատական
ֆլեբոգրաֆիայի և անալիզների արժեքը
1 300 000դրամ
Երկու ստենտի տեղադրում երկու բալոնների կիրառմամբ, ներառյալ ստենտներիի,
բալոնների, նախավիրահատական ֆլեբոգրաֆիայի և անալիզների արժեքը
1 500 000դրամ
Երեք ստենտի տեղադրում, ներառյալ ստենտներիի, բալոնի, նախավիրահատական
ֆլեբոգրաֆիայի և անալիզների արժեքը
1 800 000դրամ
Ֆլեբոգրաֆիա ախտորոշիչ50 000դրամ
Կաթետերային թրոմբոլիզիս, ներառյալ կաթետերի և ֆիբրինոլիտիկի արժեքը500 000դրամ
Կաթետերային թրոմբոլիզիս, ներառյալ կաթետերի և ֆիբրինոլիտիկի արժեքը,
կավա-ֆիլտրի տեղադրումով
1 000 000դրամ
Ժամանակավոր կավա-ֆիլտրի հեռացում350 000դրամ
Չորս ստենտի տեղադրում, ներառյալ ստենտներիի, 2 բալոնի, նախավիրահատական
ֆլեբոգրաֆիայի և անալիզների արժեքը
2 100 000դրամ
Չորս ստենտի տեղադրում, ներառյալ ստենտներիի, 3 բալոնի, նախավիրահատական
ֆլեբոգրաֆիայի և անալիզների արժեքը
2 300 000դրամ
Չորս ստենտի տեղադրում, ներառյալ ստենտներիի, 4 բալոնի, նախավիրահատական
ֆլեբոգրաֆիայի և անալիզների արժեքը
2 500 000դրամ
Խորանիստ երակների դիլատացիա առանց ստենտի տեղադրման700 000դրամ
Մեկ ստորին վերջույթի ներերակային լազերային կոագուլյացիա՝ պետության կողմից
երաշխավորված համավճարի շրջանակում
250 000դրամ
Երկու ստորին վերջույթների ներերակային լազերային կոագուլյացիա՝ պետության կողմից
երաշխավորված համավճարի շրջանակում
360 000դրամ
ՆՅԱՐԴԱՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆԱրժեք*Արժույթը
Միջողնային սկավառակի պերկուտան լազերային դեկոմպրեսիա (1սկավառակ)600 000դրամ
Միջողնային սկավառակի պերկուտան լազերային դեկոմպրեսիա (2սկավառակ)750 000դրամ
Օզոնային դիսկոլիզ՝ միջողնային սկավառակի ճողվածքի դեպքում (1-2սկավառակ)300 000դրամ
ՔԿԱ ՎԻՐԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԱրժեք*Արժույթը
Քթի Միջնապատի լազերային ուղղում (միանվագ)180 000դրամ
Քթի Միջնապատի լազերային ուղղում (կրկնակի)120 000դրամ
Ստորին խեցիների լազերային դեստրուկցիա180 000դրամ
Քթի Միջնապատի ուղղում և ստորին խեցիների լազերային դեստրուկցիա
տեղային անզգայացմամբ
220 000դրամ
Քթի Միջնապատի ուղղում և ստորին խեցիների լազերային դեստրուկցիա
ընդհանուր անզգայացմամբ
300 000դրամ
Փափուկ քիմքի պլաստիկա (քմային վարագույր, լեզվակ)285 000դրամ
Տոնզիլլոտոմիա ( ընդհանուր անզգայացմամբ)240 000դրամ
Տոնզիլէկտոմիա ( ընդհանուր անզգայացմամբ)240 000դրամ
Քթի խոռոչի արյունահոսող կետերի լազերային այրում և տամպոնադա100 000դրամ
Թմբկաթաղանթի լազերային հատում30 000դրամ
Փոքր ծավալի նորագոյացությունների հեռացում70 000դրամ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
Փոքր ծավալի վիրահատական միջամտություններԱրժեք*Արժույթը
Վերքերի առաջնային վիրաբուժական մշակում20 000դրամ
Եղունգի հեռացում10 000դրամ
Աթերոմայի հեռացում (1 աթերոմա)20 000դրամ
Լիպոմայի հեռացում (փոքր լիպոմա)20 000դրամ
Լիպոմայի հեռացում (մեծ լիպոմա)50 000դրամ
Աբսցեսի բացում20 000դրամ
Սուր մատնաշունչի վիրաբուժական բուժում20 000դրամ
Ներերակային ներարկումներ10 000դրամ
Վերքերի վիրակապություն3 000դրամ
Պապիլոմաների հեռացում (1-2)10 000դրամ
Պապիլոմաների հեռացում (2-ից ավելի)30 000դրամ
Կոնդիլոմաների հեռացում (1-2)10 000դրամ
Կոնդիլոմաների հեռացում (2-ից ավելի)30 000դրամ
Խալերի հեռացում20 000դրամ
Արտաքին հեմոռոիդալ հանգույցի հեռացում, ծալքի հեռացում50 000դրամ
Միջին ծավալի վիրահատական միջամտություններԱրժեք*Արժույթը
Լազերային հեմորրոիդէկտոմիա (հեմորրոիդպլաստիկա)220 000դրամ
Ուղիղ աղու ճաքի լազերային բուժում150 000դրամ
Պոչուկի էպիթելների ուղիների հեռացում200 000դրամ
Պոչուկի էպիթելների ուղիների լազերային հեռացում220 000դրամ

* Որոշ վիրահատությունների արժեքներ ներառում են նաև նախավիրահատական անալիզների և/կամ հետազոտությունների արժեքները: Յուրաքանչյուր դեպքում անհրաժեշտ է ճշտել ընդունարանի հետ:

Լաբորատոր հետազոտություններ
«ՆՈՐՄԵԴ» ԲԿ-ի լաբորատոր հետազոտություններ   
Արյան ընդհանուր հետազոտությունԱրժեքըԱրժույթը
CBC, ESR (Արյան ընդհանուր հետազ.(19ցուց. և լեյկոֆորմուլա))3000դրամ
ESR (ԷՆԱ)1000դրամ
Արյան խումբ1000դրամ
Ռեզուս գործոն1000դրամ
Հակառեզուս հակամարմինների տիտր3500դրամ
Ռետիկուլոցիտների հաշվարկ1500դրամ
ԿոագուլոգրամմաԱրժեքըԱրժույթը
PT- t % (Պրոթրոմբինային ժամանակ (ինդեքս և ՄՆՀ/INR))1500դրամ
APTT (Ակտիվ, պարցիալ թրոմբոբլաստային ժամանակ)1500դրամ
TT (Թրոմբինային ժամանակ)1500դրամ
Արյան մակարդելիություն Սուխարևի մեթոդով500դրամ
FG (Ֆիբրինոգեն)1500դրամ
D-DIMER (Դ -Դիմեր)10000դրամ
AT3 (Հակաթրոմբին 3)5000դրամ
Թրոմբոցիտների ագրեգացիաԱրժեքըԱրժույթը
SPA (Թրոմբոցիտների սպոնտան ագրեգացիա)4000դրամ
Collagen -ագրեգացիա15000դրամ
ADP-ագրեգացիա15000դրամ
Arachidonic Acid - ագրեգացիա13000դրամ
Thrombin-ագրեգացիա30000դրամ
Ristocetin- ագրեգացիա18000դրամ
Ristocetin CoFactor Assay (ֆոն Վիլլեբրանդի ֆակտոր)23000դրամ
ԱնեմիաներԱրժեքըԱրժույթը
FERR (Ֆերիտին)6000դրամ
VIT-B12 (Վիտամին B12)7500դրամ
FOL (Ֆոլատ շիճուկում)6000դրամ
TIBC&UIBC+F (Շիճուկի ընդհանուր երկաթ կապող հատկություն և լատենտ
երկաթ + (Fe) երկաթ)
3000դրամ
Մեզի հետազոտությունԱրժեքըԱրժույթը
U-Total (Մեզի ընդհանուր հետազոտություն)2000դրամ
Մեզի երկբաժականի թեստ2500դրամ
UUREA/24 (Միզանյութ օրվա մեզում)800դրամ
UCREA/24 (Կրեատինին օրվա մեզում)1000դրամ
Միզաթթու մեզում1200դրամ
UR-AC/24 (Միզաթթու օրվա մեզում)1200դրամ
U-TP (Ընդհանուր սպիտակուց մեզում)1500դրամ
U-TP/24(Ընդհանուր սպիտակուց օրվա մեզում)1200դրամ
Գլյուկոզա մեզում800դրամ
GLU/24 (Գլյուկոզա օրվա մեզում)1000դրամ
Մեզի մանրէաբանական հետազոտություն5000դրամ
Մեզի ախտաձևաբանական հետազոտություն5000դրամ
U-ALBT միկրոալբումինը մեզում6000դրամ
U-ALBT/24 միկրոալբումինը օրվա մեզում6000դրամ
Յոդի կոնցենտրացիան մեզում6000դրամ
Կղանքի հետազոտությունԱրժեքըԱրժույթը
Կոպրոլոգիա2000դրամ
Թաքնված արյուն կղանքում (Hb+Tf)4000դրամ
Հելմինթների ձվիկների հետազոտություն2000դրամ
Սրատուտի ձվիկների հետազոտություն1000դրամ
Կղանք (դիսբակտերիոզ) (աէրոբ/անաէրոբ)7000դրամ
Կղանք (աղիքային վարակներ)3000դրամ
Giardia lamblia5000դրամ
H. pylori6000դրամ
Կալպրոտեկտին կղանքում10000դրամ
Բիոքիմիական հետազոտություններ
Իոնային փոխանակությունԱրժեքըԱրժույթը
Na,K,Ca (Նատրիում , Կալիում , Կալցիում )3000դրամ
Li (Լիթիում )12000դրամ
Cl (Քլորիդներ)1500դրամ
Ca-Total (Ընդհանուր կալցիում)1500դրամ
Mg-Total (Ընդհանուր մագնեզիում)1500դրամ
P (Ֆոսֆոր անօրգանական)1500դրամ
Ir (Երկաթ )1500դրամ
ՍուբստրատներԱրժեքըԱրժույթը
ALB (Ալբումին)1500դրամ
TP (Ընդհանուր սպիտակուց)1500դրամ
UREA (Միզանյութ)1500դրամ
UR-AC (Միզաթթու)1500դրամ
CREA (Կրեատինին)1200դրամ
U-CREA (Կրեատինին մեզում)1200դրամ
U-CRCLR (Կրեատինինի կլիրենս)2000դրամ
BIL-T&D (Ընդհանուր և ուղղակի բիլիռուբին)2000դրամ
NH3 (Ամոնիակ)3000դրամ
Homocysteine15000դրամ
CHOL (Խոլեսթերին)1500դրամ
TG-GPO (Տրիգլիցերիդներ)1800դրամ
HDL (Բարձր խտության լիպոպրոտեիդներ)2000դրամ
LDL (Ցածր խտության լիպոպրոտեիդներ)2200դրամ
ՖերմենտներԱրժեքըԱրժույթը
GOT (Ասպարտատամինոտրանսֆերազ)1500դրամ
GPT (Ալանինամինոտրանսֆերազ)1500դրամ
GGT- γ (Գլյուտամիլտրանսֆերազ-γ)1500դրամ
LDH (Լակտատդեհիդրոգենազ)1500դրամ
CK (Կրեատինկինազ ընդհանուր) 1500դրամ
ALP (Հիմնային ֆոսֆատազ ընդհանուր)1500դրամ
LIP (Լիպազ)3000դրամ
AMYL (panc-Պանկրեատիկ ամիլազ)1500դրամ
AMYL- α (Ամիլազ ընդհանուր -α) 1500դրամ
UAMYL-α (Դիաստազ)1500դրամ
ՌևմատոլոգիաԱրժեքըԱրժույթը
CRP- C (Ռեակտիվ սպիտակուց)2000դրամ
RF (Ռևմատոիդ գործոն)2000դրամ
ASO-Հակաստրեպտոլիզին Օ4000դրամ
Anti-Cardiolipin AB (Հակամարմիններ կարդիոլիպինի նկատմամբ)10000դրամ
ANA Screen IgG /Հականուկլեար հակամարմիններ/-(dsDna, RNP, Sm, SS-A/R0, SS-B/La, Scl-70, CENP-B, J0-1)8000դրամ
Nucleo 9-(dsDna, SS-A, SS-B, RNP,Sm, Jo-1, Scl-70, ցենտրոմեր B, Նուկլեոսոմա)25000դրամ
Հակաֆոսֆոլիպիդային հմ IgG15000դրամ
Հակաֆոսֆոլիպիդային հմ IgM15000դրամ
Anti CCP (Anti CCP ցիտրուլին պար.
պեպտիդի նկատմամբ հակամարմիններ)
8000դրամ
Սրտամկանի ախտահարման մարկերներԱրժեքըԱրժույթը
TN-T hs (Տրոպոնին-T բարձր զգայունությամբ)7000դրամ
CK-MB (Կրեատինկինազ-MB)2500դրամ
ԻմունոգլոբուլիններԱրժեքըԱրժույթը
IgG (G դասի իմունոգլոբուլիններ)4000դրամ
IgM (M դասի իմունոգլոբուլիններ)4000դրամ
IgA (A դասի իմունոգլոբուլիններ)4000դրամ
IgE (E դասի իմունոգլոբուլիններ)4000դրամ
CMV-IgM (Ցիտոմեգալովիրուս ԻգՄ)8000դրամ
Դեղորայքային մոնիթորինգԱրժեքըԱրժույթը
CARB (Կարբամազեպին)10000դրամ
VALP (Վալպրոնաթթու)10000դրամ
Շաքարային դիաբետԱրժեքըԱրժույթը
GLU (Գլյուկոզա շիճուկում (երակային արյուն))1000դրամ
ՕԳՏԹ (Գլյուկոզայի տոլերանտության թեստ 75գր գլյուկոզայով )5000դրամ
HGB-A1C (Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին)5000դրամ
INSULIN (Ինսուլին)7000դրամ
C-PEPTIDE (C-Պեպտիդ)6000դրամ
Proinsulin (Պրոինսուլին)15000դրամ
ՀորմոններԱրժեքըԱրժույթը
T4 (Թիրոքսին)5000դրամ
T4-F (Ազատ թիրոքսին)5000դրամ
T3 (Տրիյոդթիրոնին)5000դրամ
T3-F (Ազատ տրիյոդթիրոնին)5000դրամ
HTSH (Թիրեոտրոպ հորմոն)5000դրամ
TG (Թիրեոգլոբուլին)6000դրամ
Calcitonin (Կալցիտոնին)10000դրամ
Anti-TG (Հակամարմիններ թիրեոգլոբուլինի նկատմամբ)7000դրամ
Anti-TPO (Հակամարմիններ թիրեոպերոքսիդազի նկատմամբ)7000դրամ
Anti-TSHR (Հակամարմիններ թիրեոտրոպ հորմոնի ընկալիչների նկատմամբ)12000դրամ
HLH (Լյուտեինացնող հորմոն)5000դրամ
HFSH (Ֆոլիկուլխթանող հորմոն)5000դրամ
PRL (Պրոլակտին)5000դրամ
PROG (Պրոգեստերոն)5000դրամ
DHEA-S (Դեհիդրոէպիանդրոստերոն սուլֆատ)5000դրամ
DHEA(Դեհիդրոէպիանդրոստերոն)12000դրամ
TESTO (Տեստոստերոն)6000դրամ
E2 (Էստրադիոլ)5000դրամ
Free Estriol (Ազատ էստրիոլ)9000դրամ
17-OH-PROG (17-OH-Պրոգեստերոն)8000դրամ
SHBG (Սեռական հորմոններ կապող գլոբուլին)6000դրամ
CORTIZOL (Կորտիզոլ)6000դրամ
ACTH (Ադրենոկորտիկոտրոպ հորմոն)7000դրամ
hGH (Սոմատոտրոպ հորմոն)8000դրամ
Leptin (Լեպտին)13000դրամ
Renin (Ռենին (active) )17000դրամ
IGF-I direct (Ինսուլինանման աճի գործոն)12000դրամ
Free HCGbeta (Ազատ HCGbeta)10000դրամ
PAPP-A (PAPP-A)10000դրամ
ՕնկոմարկերներԱրժեքըԱրժույթը
PSA-T (Պրոստատ սպեցիֆիկ հակածին, ընդհանուր)6000դրամ
PSA-F (Պրոստատ սպեցիֆիկ հակածին ազատ)6000դրամ
AFP- α (α -ֆետոպրոտեին)5000դրամ
CEA (Կարցինոէմբրիոնալ հակածին)5000դրամ
HE 4 (Ձվարանների էպիթելիալ ուռուցքային մարկեր
Human epididymis protein 4)
10000դրամ
CA 125 7000դրամ
CA 15-37000դրամ
CA 19-97000դրամ
CA 72-47000դրամ
NSE (Նեյրոն սպեցիֆիկ էնոլազա)7000դրամ
BHCG β (β Խորիոնալ գոնադոտրոպին)5000դրամ
BHCG β (β Խորիոնալ գոնադոտրոպին էքսպրես թեստ մեզում )2000դրամ
Ոսկրային մարկերներԱրժեքըԱրժույթը
PTH (Պարատհորմոն)7000դրամ
β CROSS LAPS8000դրամ
Osteocalcin8000դրամ
T-P1NP8000դրամ
VIT (D- total վիտամին D ընդhանուր)10000դրամ
Վարակիչ հիվանդություններԱրժեքըԱրժույթը
HIV combi (ՄԻԱՎ1. հակածին և հակամարմիններ (1+2))7000դրամ
HAV-AB (Հեպատիտ «Ա» ընդհանուր ՀՄ)7000դրամ
HAV-IgM (Հեպատիտ «Ա» ԻգՄ)7500դրամ
HBs-AG (Հեպատիտ «Բ» մակերեսային ՀԾ)6500դրամ
HBs-AB (Հեպատիտ «Բ» ՀՄ մակերեսային ՀԾ-ի նկատմամբ)6500դրամ
HBc-AB (Հեպատիտ «Բ» ընդհանուր ՀՄ “cor”-ի նկատմամբ)7000դրամ
HBc-IgG (Հեպատիտ «Բ» ԻգՋ “cor”-ի նկատմամբ)5000դրամ
HBc-IgM (Հեպատիտ «Բ» ԻգՄ “cor”-ի նկատմամբ)6500դրամ
HCV-AB (Հեպատիտ «Ց» ընդհանուր ՀՄ)6500դրամ
HCV-IgM (Հեպատիտ «Ց» ԻգՄ)7000դրամ
HDV-AB (Հեպատիտ «Դ» ընդհանուր ՀՄ)9000դրամ
ԻՖԱԱրժեքըԱրժույթը
TOXO-IgG (Տոքսոպլազմոզ ԻգՋ )7000դրամ
TOXO-IgM (Տոքսոպլազմոզ ԻգՄ)6000դրամ
Կարմրուկ ԻգՄ7000դրամ
RUB-IgM (Կարմրախտ ԻգՄ)6000դրամ
RUB-IgG (Կարմրախտ ԻգՋ )6000դրամ
CMV-IgM (Ցիտոմեգալովիրուս ԻգՄ)8000դրամ
CMV-IgG (Ցիտոմեգալովիրուս ԻգՋ)6000դրամ
HSV-IgM (Հերպես վիրուս I+II ԻգՄ )6000դրամ
HSV-IgG (Հերպես վիրուս I+II ԻգՋ)6000դրամ
HSV II-IgG (Հերպես վիրուս II ԻգՋ )6000դրամ
Լյամբլիա ԻգՄ5000դրամ
Լյամբլիա-Ընդհանուր ՀՄ7000դրամ
CHL-IgG (Խլամիդիոզ Cl.Trachomatis ԻգՋ)6000դրամ
Միկոպլազմա ԻգՋ6000դրամ
Ուրեապլազմա ԻգՋ6000դրամ
RPR (Սիֆիլիս (RPR))2000դրամ
Syphilis-AB (Սիֆիլիս, Ընդհանուր ՀՄ)3500դրամ
Brucella IgM (Բրուցելլյոզ IgM ՀՄ)6000դրամ
Brucella IgG (Բրուցելլյոզ IgG ՀՄ)6000դրամ
HPYL-AB (HELICOBACTER PYLORI ՀՄ)6000դրամ
ECH-IgG (Էխինոկոկոզ ԻգՋ )7000դրամ
Mycobacterium tuberculosis IgM6000դրամ
Mycobacterium tuberculosis IgG6000դրամ
Varicella zoster virus IgM7000դրամ
Հակամյուլլերյան հորմոն10000դրամ
QuantiFERON-TB Gold plus test35000դրամ
ԱլերգոլոգիաԱրժեքըԱրժույթը
Շնչառական ալերգեններ - 20 ալերգեն (քանակ. որոշում)40000դրամ
Սննդային ալերգեններ - 20 ալերգեն ( քանակ. որոշում)40000դրամ
Մանրէաբանական հետազոտություն (աէրոբ/անաէրոբ)ԱրժեքըԱրժույթը
Արյան ստերիլություն (աէրոբ/անաէրոբ)7000/
7000
դրամ
Սերմնահեղուկ6000դրամ
Շագանակագեղձի հյութ6000դրամ
Միզասեռական արտազատուկ (ար., իգ.)6000դրամ
Պունկտատ6000դրամ
Խորխ6000դրամ
Վերքային մակերես6000դրամ
Մաշկի քերուկ6000դրամ
Բերանի խոռոչի քսուք6000դրամ
Ըմպանից քսուք6000դրամ
Լնդերի քսուք6000դրամ
Բկանցքից քսուք6000դրամ
Լեզվից քսուք6000դրամ
Նշիկից քսուք6000դրամ
Քսուք ականջից6000դրամ
Քսուք աչքից6000դրամ
Քսուք քթից6000դրամ
Կրծքի կաթ6000դրամ
Ուրեապլազմա/Միկոպլազմա 5000դրամ
Ուրեապլազմա/Միկոպլազմա (տիտր, զգայունություն)12000դրամ
Հետազոտություն սնկերի նկատմամբ4000դրամ
Զգայունություն հակասնկային դեղորայքների նկատմամբ5000դրամ
Երսինյոզ (կղանք, արյուն և մեզ)5000դրամ
ՑիտոլոգիաԱրժեքըԱրժույթը
(PAP smear) Քերուկ արգանդի պարանոցից և ցերվիկալ խողով.7000դրամ
PAP test (հեղուկային ցիտոլոգիա)12000դրամ
Պունկտատ (վահանաձև գեղձի)7000դրամ
Պունկտատ (կրծքագեղձի)7000դրամ
Պունկտատ (այլ)7000դրամ
Պլևրալ, ասցիտիկ հեղուկներ7000դրամ
Մեզ5000դրամ
Այլ հետազոտություններԱրժեքըԱրժույթը
Մաշկի քերուկ2000դրամ
Եղունգի քերուկ2000դրամ
Դրոշմվածք թլիպից2000դրամ
Քսուք միզուկից (ար.)2000դրամ
Շագանակագեղձի հյութ2000դրամ
Միզասեռական արտազատուկ (իգ.)2000դրամ
Սպերմոգրամմա5000դրամ
Սպերմոգրամմա (35 պարամետր , 4 գրաֆիկ և 1 նկար)8000դրամ
Հետազոտություն մալարիայի պլազմոդիումի նկատմամբ2000դրամ
Հետազոտություն Demodex folliculorum-ի նկատմամբ3000դրամ
Helicobacter Pylori-Շնչառական թեստ8000դրամ
H2 շնչական թեստ 25000դրամ
Պոստկոիտալ թեստ 6000դրամ
Սպիրոմետրիա (շնչափաություն)6000դրամ
Ուրոֆլոումետրիա6000դրամ
ՊՇՌ ԼաբորատորիաԱրժեքըԱրժույթը
F2,F5,F7,F13,FGB,ITGA2,ITGB3,SERPINE1 (PAI-1) Թրոմբոֆիլիա. Թրոմբոգոյացման ժառանգական գործոններ (ամբողջական արյուն)6000դրամ
Ureaplasma urealitycum/parvum (քերուկ արգ. վզիկից/քսուք
հեշտոցից/քերուկ միզուկից/մեզ/արտ.հեշտոցից/շագ. հյութ)
6000դրամ
Ureaplasma urealitycum/parvum Titr քանակական(քերուկ արգ. վզիկից/քսուք
հեշտոցից/քերուկ միզուկից/մեզ/արտ.հեշտոցից/շագ. հյութ)
9000դրամ
Mycoplasma hominis (քերուկ արգանդի վզիկից/քսուք
հեշտոցից/քերուկ միզուկից/մեզ/արտ. հեշտոցից/շագ.հյութ)
6000դրամ
Mycoplasma genitalium (քերուկ արգանդի վզիկից/քսուք
հեշտոցից/քերուկ միզուկից/մեզ/արտ. հեշտոցից/շագ.հյութ)
6000դրամ
Neisseria gonorrhoeae (քերուկ արգանդի վզիկից/քսուք
հեշտոցից/քերուկ միզուկից/մեզ/արտ. հեշտոցից/շագ.հյութ)
10000դրամ
TREPONEMA PALLIDUM ՍԻՖԻԼԻՍԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ քերուկ6000դրամ
Treponema pallidum /սիֆիլիս/ (էրոզիա/ողնուղ. հեղուկ)6000դրամ
Trichomonas vaginalis (քերուկ արգանդի վզիկից/քսուք
հեշտոցից/քերուկ միզուկից/մեզ/արտ. հեշտոցից/շագ.հյութ)
6000դրամ
Candida albicans (քերուկ արգանդի վզիկից/արտ. հեշտոցից)6000դրամ
Toxoplasma gondii (ամբողջական արյուն/ողնուղ. հեղուկ)7000դրամ
Gardnerella vaginalis (քերուկ արգ. վզիկից/քսուք հեշտոցից/արտ. հեշտոցից)6000դրամ
Epstein -barr virus որակ. (պլազմա/ամբ. արյուն/ողնուղ. հեղ.)8000դրամ
Epstein -barr virus քանակ. (պլազմա/ամբ.արյուն/ողնուղ.հեղ.)16000դրամ
Herpes simplex virus 1.2 (քերուկ արգ. վզիկից/քերուկ միզուկից/
մեզ/ամբողջական արյուն/էրոզիա/ողնուղ. հեղուկ)
6000դրամ
Cytomegalovirus (քերուկ արգ. վզիկից/քերուկ միզուկից/մեզ/
պլազմա/ամբողջական արյուն/ողնուղ. հեղուկ)
7000դրամ
HPV բարձր քաղցկեղածին ռիսկով շտամներ (քերուկ արգանդի վզիկից)18000դրամ
Hepatitis B virus որակական (պլազմա)6000դրամ
Hepatitis B virus քանակական (պլազմա)50000դրամ
Hepatitis C virus որակական (պլազմա)10000դրամ
Hepatitis C virus քանակական (պլազմա)50000դրամ
Hepatitis C virus 1-6 գենոտիպ (պլազմա)50000դրամ
Ինտերլեյկին 28B (IL-28B)20000դրամ
F2,F5,F7,F13,FGB,ITGA2,ITGB3,SERPINE1 (PAI-1) Թրոմբոֆիլիա. Թրոմբոգոյացման ժառանգական գործոններ (ամբողջական արյուն)25000դրամ
Խորհրդատվություն,հետազոտություն և բուժում
«ՆՈՐՄԵԴ» բժշկական կենտրոնի կաբինետներ  
ՍՐՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏԱրժեքըԱրժույթը
Առաջնային խորհրդատվություն6000դրամ
Կրկնակի խորհրդատվություն3000դրամ
Բուժման նշանակում5000դրամ
Էլեկտրասրտագրություն (ԷՍԳ)2500դրամ
Սրտի ՈՒՁՀ10000դրամ
Տրեդմիլ սթրես թեստ13000դրամ
Հոլթեր մոնիթորինգ 24 ժ12000դրամ
Հոլթեր մոնիթորինգ 3-օրյա28000դրամ
Արյան ճնշման շուրջօրյա մոնիթորինգ և հոլթեր մոնիթորինգ15000դրամ
ԱՆՈԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏԱրժեքըԱրժույթը
Անոթաբանի առաջնային կոնսուլտացիա10000դրամ
Անոթաբանի կրկնակի կոնսուլտացիա5000դրամ
ՔԻԹ-ԿՈԿՈՐԴ-ԱԿԱՆՋԱրժեքըԱրժույթը
Զննում և խորհրդատվություն3000դրամ
Բուժման նշանակում5000դրամ
Տոնալ շեմային աուդիոմետրիա5000դրամ
Իմպենդանսոմետրիա (Տիմպանոմետրիա)5000դրամ
Եվստախյան փողի անցանելիության ստուգում (Վիլյամսի թեստ)5000դրամ
ՔԿԱ օրգանների վիդեոֆիբրոէնդոսկոպիա10000դրամ
ՔԿԱ օրգանների վիդեոֆիբրոէնդոսկոպիա բիոպսիայով18000դրամ
Լսողության կրկնակի ստուգում3000դրամ
Հարքթային խոռոչների ՈՒՁՀ "SINUSCAN" (առաջնային)3000դրամ
Հարքթային խոռոչների ՈՒՁՀ "SINUSCAN" (կրկնակի)2000դրամ
Վերծնոտային խոռոչի պունկցիա (ախտորոշիչ)15000դրամ
Վերծնոտային խոռոչի պունկցիա (բուժիչ)10000դրամ
Լազերային թերապիա (1 դաշտ 1 սեանս)2500դրամ
Լազերային թերապիա (2 դաշտ 1 սեանս)3500դրամ
Թմբկաթաղանթի պնևմոմասաժ (1 սեանս)1000դրամ
Եվստախյան փողի փչում ըստ Պոլիտցեռի, պնևմոմասաժ (1 սեանս)3000դրամ
Քմային նշիկների լակունաների լվացում (1 պրոցեդուրա)3000դրամ
Հայմորյան խոռոչի լվացում (1 պրոցեդուրա)5000դրամ
Դեղորայքի ներկոկորդային լցում (1 պրոցեդուրա)3000դրամ
Վերքի վիրաբուժական մշակում5000դրամ
Ականջի լվացում5000դրամ
Ծծմբային խցանի հեռացում5000դրամ
Աէրոզոլթերապիա (ինհալացիա) (1 պրոցեդուրա)3000դրամ
Հարքթային խոռոչների լվացում հեղուկների տեղափոխման եղանակով
(1 պրոցեդուրա)
5000դրամ
Քթի խոռոչի ցնցուղ3000դրամ
Խեցիների ուլտրաձայնային դեզինտեգրացիա80000դրամ
Սինուսիտի համալիր բուժում30000դրամ
Եվստախիտի համալիր բուժում30000դրամ
Նեյրոսենսոր ծանրալսության համալիր բուժում30000դրամ
Քրոնիկ նշաբորբի կոնսերվատիվ բուժում30000դրամ
Քթի խոռոչի կպումների հատում30000դրամ
ՔԿԱ կրիոթերապիա (1 սեանս)25000դրամ
Փափուկ քիմքի միջամտություններ20000դրամ
Քթային պոլիպոտոմիա60000դրամ
Քթոսկրերի կոտրվածքի ուղղում60000դրամ
Քթի խոռոչի արյունահոսող կետերի այրում և տամպոնադա30000դրամ
Քթի խոռոչի արյունահոսող կետերի այրում15000դրամ
Տամպոնադա20000դրամ
ԷՆԴՈԿՐԻՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏԱրժեքըԱրժույթը
Առաջնային խորհրդատվություն5000դրամ
Կրկնակի խորհրդատվություն3000դրամ
Բուժման նշանակում10000դրամ
Բուժման կոռեկցիա, դինամիկ հսկողություն5000դրամ
ՆՅԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏԱրժեքըԱրժույթը
Առաջնային զննում, խորհրդատվություն 5000դրամ
Նյարդաբանի բուժման նշանակում10000դրամ
Նյարդաբանի կրկնակի խորհրդատվություն4000դրամ
ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏԱրժեքըԱրժույթը
Զննում և խորհրդատվություն10000դրամ
Կրկնակի խորհրդատվություն5000դրամ
Սպեցիֆիկ և սեռական ճանապ. փոխանցվող հիվ-երի բուժման նշ.20000դրամ
Ոչ սպեցիֆիկ գինեկոլոգիական հիվ-երի բուժման նշանակում10000դրամ
Արտազատուկի նմուշառում1000դրամ
Կոլպոսկոպիա5000դրամ
Վիդեոկոլպոսկոպիա (նկարով)8000դրամ
Ներարգանդային պարույրի տեղադրում18000դրամ
Ներարգանդային պարույրի հեռացում5000դրամ
Բարդացած ներարգանդային պարույրի հեռացում10000դրամ
Անպտղության բուժում80000դրամ
Դաշտանային պարբերաշրջանի խանգարումների բուժում50000դրամ
ՄԱՇԿԱՎԵՆԵՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏԱրժեքըԱրժույթը
Առաջնային խորհրդատվություն5000դրամ
Կրկնակի խորհրդատվություն3000դրամ
Մաշկային հիվանդությունների բուժման նշանակում7000դրամ
Արտազատուկի նմուշառում1000դրամ
Շագանակագեղձի ախտորոշիչ մերսում2000դրամ
Սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների բուժում
(սուր ինֆ.)
30000դրամ
Սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների բուժում
(խրոն. ինֆ.)
50000դրամ
Շագանակագեղձի քրոնիկ բորբոքման համալիր բուժում120000դրամ
ԱՆԴՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏԱրժեքըԱրժույթը
Անդրոլոգի առաջնային կոնսուլտացիա5000դրամ
Անդրոլոգի կրկնակի կոնսուլտացիա3000դրամ
Շագանակագեղձի հեղուկի նմուշառում1000դրամ
Ուրոլոգիական հիվանդությունների բուժ. Նշանակում10000դրամ
Տղամարդու անպտղության բուժում (5-7 այց)100000դրամ
Սեռական թուլություն (ԷԴ)60000դրամ
Սուր ուրետրիտների բուժում (2 այց)30000դրամ
Քրոնիկ ուրետրիտների բուժում (3-5 այց)50000դրամ
Սուր ցիստիտների բուժում (2 այց)30000դրամ
Քրոնիկ ցիստիտների բուժում (3-5 այց)50000դրամ
Բալանոպոստիտների բուժում (3 այց)30000դրամ
Սուր օրխոէպպիդիդիմիտների բուժում (2 այց)30000դրամ
Քրոնիկ օրխոէպպիդիդիմիտների բուժում (3-5 այց)40000դրամ
Սուր պրոստատովեզիկուլիտի բուժում (2այց)40000դրամ
Քրոնիկ պրոստատովեզիկուլիտի բուժում (5-7 այց)80000դրամ
Սուր պիելոնեֆրիտի բուժում (2 այց)30000դրամ
Քրոնիկ պիելոնեֆրիտի բուժում (5 այց)50000դրամ
Միզաքարային հիվանդության կոնսերվատիվ բուժում (2 այց)30000դրամ
Երիկամային խիթի բուժում20000դրամ
Պրոստատի մատնային մերսում3000դրամ
Միզուկի ինստիլյացիա3000դրամ
Սերմնալարի բլոկադա (Լորին-Էպշտեյ)10000դրամ
Միզապարկի կատետերիզացիա10000դրամ
ՊՐՈԿՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏԱրժեքըԱրժույթը
Պրոկտոլոգի առաջնային կոնսուլտացիա5000դրամ
Պրոկտոլոգի կրկնակի կոնսուլտացիա3000դրամ
Պրոկտոլոգի կոսնուլտացիա և բուժման նշանակում10000դրամ
ՈՒԼՏՐԱՁԱՅՆԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԱրժեքըԱրժույթը
Որովայնի խոռոչի և հետորովայնամզային տարածքի ՈՒՁՀ10000դրամ
Ներքին օրգանների ՈՒՁՀ12000դրամ
Փոքր կոնքի օրգանների ՈՒՁՀ` անհրաժեշտության դեպքում ներխոռոչային
հաղորդիչի կիրառմամբ
7000դրամ
Հղիների ՈՒՁՀ I եռամսյակ7000դրամ
Հղիների ՈՒՁՀ II, III եռամսյակ10000դրամ
Պտղի ՈՒՁՀ օրգանոգենեզ (screening) I եռամսյակ10000դրամ
Պտղի ՈՒՁՀ օրգանոգենեզ (screening) II, III եռամսյակ15000դրամ
Վահանաձև գեղձի և լիմֆատիկ հանգույցների ՈՒՁՀ7000դրամ
Կրծքագեղձի և լիմֆատիկ հանգույցների ՈՒՁՀ7000դրամ
Փոշտի օրգանների ՈՒՁՀ10000դրամ
Միզասեռական ուղիների ՈՒՁՀ (տղամարդկանց)7000դրամ
Միզասեռական ուղիների ՈՒՁՀ (կանանց)10000դրամ
Ֆոլիկուլոմետրիա 2000դրամ
Էքստրակրանիալ մագիստրալ անոթների դուպլեքս հետազոտություն12000դրամ
Վերին վերջույթների մագիստրալ անոթների դուպլեքս հետազոտություն13000դրամ
Ստորին վերջույթների երակների դուպլեքս հետազոտություն13000դրամ
Ստորին վերջույթների զարկերակների դուպլեքս հետազոտություն13000դրամ
Ստորին վերջույթների մագիստրալ անոթների դուպլեքս հետազոտություն20000դրամ
Ստորին վերջույթների երակների դուպլեքս հետազոտություն
քարտեզավորումով
20000դրամ
Որովայնի խոռոչի մագիստրալ անոթների դուպլեքս հետազոտություն13000դրամ
Պտղի դոպլեր հետազոտություն14000դրամ
Ընդհանուր ավշային համակարգի ՈԻՁՀ15000դրամ
Տեղային մակերեսային ավշային հանգույցների ՈՒՁՀ5000դրամ
Պարանոցի ավշային համակարգի ՈՒՁՀ10000դրամ
Փափուկ հյուսվածքների ՈՒՁՀ7000դրամ
Դենսիտոմետրիա12000դրամ
Կրծքագեղձի էլաստոգրաֆիա10000դրամ
Վահանագեղձի էլաստոգրաֆիա10000դրամ
Տեղային մակերեսային ավշային հանգույցների էլաստոգրաֆիա10000դրամ
Ընդհանուր ավշային համակարգի էլաստոգրաֆիա10000դրամ
Շագանակագեղձի հետազոտում ներխոռոչային հաղորդիչով
(տրանսռեկտալ)
12000դրամ
Ծնկան հոդի ՈՒՁՀ10000դրամ
Կոնքազդրային հոդի ՈՒՁՀ10000դրամ
Ուսային հոդի ՈՒՁՀ10000դրամ
Դաստակի հոդի ՈՒՁՀ10000դրամ
Ոտնաթաթի հոդի ՈՒՁՀ10000դրամ
Արմնկային հոդի ՈՒՁՀ10000դրամ
ԷՆԴՈՍԿՈՊԻԿ ԿԱԲԻՆԵՏԱրժեքըԱրժույթը
Գաստրոսկոպիա15000դրամ
Անզգայացում (գաստրոսկոպիա)15000դրամ
Կոլոնոսկոպիա25000դրամ
Անզգայացում (կոլոնոսկոպիա)20000դրամ
Բեզոարների հեռացում50000դրամ
Արյունահոսությունների դադարեցում` անհրաժեշտության դեպքում
հոսպիտալացման կազմակերպում
100000դրամ
Օտար մարմինների հեռացում100000դրամ
Կերակրափողի պոլիպի հեռացում120000դրամ
Լրացուցիչ 1 կերակրափողի պոլիպի հեռացում50000դրամ
Ստամոքսի պոլիպի հեռացում 80000դրամ
Լրացուցիչ 1 ստամոքսի պոլիպի հեռացում40000դրամ
Հաստ աղու պոլիպի հեռացում100000դրամ
Լրացուցիչ 1 հաստ աղու պոլիպի հեռացում50000դրամ
ՕԶՈՆՈԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԿԱԲԻՆԵՏԱրժեքըԱրժույթը
Մեծ աուտոհեմոօզոնոթերապիա20000դրամ
Փոքր աուտոհեմոօզոնոթերապիա5000դրամ
Օզոնացված յուղ 1 տուփ (30գ)15000դրամ
Օզոնացված ջուր 500մլ2000դրամ
Վագինալ սանացիա օզոնացված քսուքով5000դրամ
Վագինալ սանացիա օզոնացված գազով3000դրամ
Վագինալ սանացիա օզոնացված ջրով1000դրամ
Ռեկտալ ինսուֆլացիա5000դրամ
Վերքերի տեղային բուժում օզոնով պարկերի միջոցով15000դրամ
Օզոնի տեղային ներարկում (հակացելյուլիտային)5000դրամ
Օզոնի տեղային ներարկում (ենթամաշկային դեմքի)3000դրամ
Օզոնի տեղային ներարկում (ներհոդային)5000դրամ
ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԱրժեքըԱրժույթը
Միջմկանային ներարկում (1 ներարկում)500դրամ
Ներերակային ներարկում (1 ներարկում)1000դրամ
Դեղորայքի ն/ե կաթիլային ընդունում2000դրամ
Բուժքրոջ ծառայություն (կենտրոնից դուրս արյան նմուշառման համար)2000դրամ
Վարորդ2000դրամ
Կրկնակի խորհրդատվություն3000դրամ
Բուժման նշանակում5000դրամ
Կրկնակի բուժման նշանակում3000դրամ
ՌԵՆՏԳԵՆ ԿԱԲԻՆԵՏԱրժեքըԱրժույթը
Գանգ՝
1 դիրքով 7000դրամ
2 դիրքով 11000դրամ
լուսանցում 5000դրամ
Ծնոտ՝դրամ
1 դիրքով 7000դրամ
2 դիրքով 11000դրամ
Հարքթային խոռոչներ7000դրամ
Քթոսկրեր`
2 դիրքով 5000դրամ
լուսանցում 4000դրամ
Կոնք`դրամ
1 դիրքով 7000դրամ
լուսանցում 6000դրամ
Կոնք-ազդրային հոդ` 2 դիրքով7000դրամ
Ազդր` 2 դիրքով7000դրամ
Ծնկային հոդ`
2 դիրքով 7000դրամ
3 դիրքով 9000դրամ
2 Ծնկային հոդեր` 2 դիրքով11000դրամ
Սրունք` 2 դիրքով7000դրամ
Սրունք-թաթային հոդ`
2 դիրքով 7000դրամ
3 դիրքով 9000դրամ
Ոտնաթաթ` 2 դիրքով7000դրամ
Կրունկոսկր5000դրամ
Դաստակ`
2 դիրքով 7000դրամ
լուսանցում 5000դրամ
Թիակ7000դրամ
Արմնկային հոդ` 2 դիրքով7000դրամ
Ուսային հոդ7000դրամ
Հոդեր+1 դիրք5000դրամ
Բազուկ`2 դիրքով7000դրամ
Նախաբազուկ` 2 դիրքով7000դրամ
Թոքեր`
1 դիրքով 7000դրամ
2 դիրքով 13000դրամ
յուրաքանչյուր հավելյալ դիրք (նկար) 5000դրամ
լուսանցում 6000դրամ
Կողեր
1 դիրքով 7000դրամ
2 դիրքով 11000դրամ
Կրծոսկր`2 դիրքով9000դրամ
Ուրոգրաֆիա` առանց կոնտրաստի14000դրամ
Ցիստոգրաֆիա` առանց կոնտրաստի14000դրամ
Ուրետրոգրաֆիա` առանց կոնտրաստի14000դրամ
Ողնաշար`
1դիրքվ6000դրամ
Պարանոցային հատված – 2 դիրք (+1դիրք 4,000) 9000դրամ
Պարանոցային հատված - 3 դիրք 13000դրամ
Կրծքային հատված - 2 դիրք (+1դիրք 4,000) 9000դրամ
Կրծքային հատված - 3 դիրք 13000դրամ
Գոտկային հատված - 2 դիրք (+1դիրք 4,000) 11000դրամ
Գոտկային հատված - 3 դիրք 15000դրամ
Պոչուկային հատված-2 դիրք 9000դրամ
Ողնաշարի ֆուկցիոնալ գրաֆիկա`
4 նկար 13000դրամ
Ստամոքսաղիքային11000դրամ
Ստամոքսաղիքային դինամիկ13000դրամ
Վիրահատվող հիվանդների հետազոտում6000դրամ
Կերակրափող-ստամոքս9000դրամ
Որովայնի խոռոչ7000դրամ
Իրիգոսկոպիա-գրաֆիա20000դրամ
CD-ի տրամադրում2000դրամ
Վիրահատություններ
«ՆՈՐՄԵԴ» ԲԿ-ի վիրահատություններ  
Ամբուլատոր միջամտություններԱրժեք*Արժույթը
Թլպատում՝ տեղային անզգայացումով100 000դրամ
Ցիստոսկոպիա ստենտավորմամբ (առանց ստենտի)75 000դրամ
Ներմաշկային ցիստոստոմիա (տեղային անզգայացմամբ)120 000դրամ
Միատոտոմիա (տեղային անզգայացմամբ)70 000դրամ
Սանձիկի պլաստիկա (միատոտոմիա)40 000դրամ
Կարճ սանձիկ, սանձիկի պլաստիկա60 000դրամ
Միզուկի պոլիպի հեռացում50 000դրամ
ԱՆՈԹԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆԱրժեք*Արժույթը
Սկլերոթերապիա՝ դուպլեքս հսկողությամբ (I պրոցեդուրա)50 000դրամ
Սկլերոթերապիա՝ դուպլեքս հսկողությամբ (II պրոցեդուրա)40 000դրամ
Մեկ ստորին վերջույթի էնդովենոզ լազերային աբլացիա (EVLA)400 000դրամ
Երկու ստորին վերջույթների էնդովենոզ լազերային աբլացիա (EVLA)600 000դրամ
Պորտակատի տեղադրում (տեղային անզգայացման տակ) ,
առանց պորտակատի արժեքի
150 000դրամ
Միկրոֆլեբէկտոմիա (տեղային անզգայացման տակ)150 000դրամ
Կրոսէկտոմիա (տեղային անզգայացման տակ)200 000դրամ
Կավա-ֆիլտրի իմպլանտացիա (տեղային անզգայացման տակ)
(ներառյալ ֆիլտրի արժեքը)
600 000դրամ
Անբավարար պերֆորանտների կապում (ողնուղեղային անզգայացման տակ)200 000դրամ
Վենէկտոմիա մեկ ստորին վերջույթից300 000դրամ
Վենէկտոմիա մեկ ստորին վերջույթից բարդ դեպք350 000դրամ
Վենէկտոմիա երկու ստորին վերջույթներից450 000դրամ
Վենէկտոմիա երկու ստորին վերջույթներից բարդ դեպք500 000դրամ
Մինի-ֆլեբէկտոմիա150 000դրամ
Մինի-ֆլեբէկտոմիա բարդ դեպք200 000դրամ
Մինի-ֆլեբէկտոմիա երկու կողմից300 000դրամ
Մինի-ֆլեբէկտոմիա երկու կողմից բարդ դեպք350 000դրամ
Մեկ ստենտի տեղադրում, ներառյալ ստենտի, բալոնի, նախավիրահատական
ֆլեբոգրաֆիայի և անալիզների արժեքը
1 000 000դրամ
Երկու ստենտի տեղադրում, ներառյալ ստենտներիի, բալոնի, նախավիրահատական
ֆլեբոգրաֆիայի և անալիզների արժեքը
1 300 000դրամ
Երկու ստենտի տեղադրում երկու բալոնների կիրառմամբ, ներառյալ ստենտներիի,
բալոնների, նախավիրահատական ֆլեբոգրաֆիայի և անալիզների արժեքը
1 500 000դրամ
Երեք ստենտի տեղադրում, ներառյալ ստենտներիի, բալոնի, նախավիրահատական
ֆլեբոգրաֆիայի և անալիզների արժեքը
1 800 000դրամ
Ֆլեբոգրաֆիա ախտորոշիչ50 000դրամ
Կաթետերային թրոմբոլիզիս, ներառյալ կաթետերի և ֆիբրինոլիտիկի արժեքը500 000դրամ
Կաթետերային թրոմբոլիզիս, ներառյալ կաթետերի և ֆիբրինոլիտիկի արժեքը,
կավա-ֆիլտրի տեղադրումով
1 000 000դրամ
Ժամանակավոր կավա-ֆիլտրի հեռացում350 000դրամ
Չորս ստենտի տեղադրում, ներառյալ ստենտներիի, 2 բալոնի, նախավիրահատական
ֆլեբոգրաֆիայի և անալիզների արժեքը
2 100 000դրամ
Չորս ստենտի տեղադրում, ներառյալ ստենտներիի, 3 բալոնի, նախավիրահատական
ֆլեբոգրաֆիայի և անալիզների արժեքը
2 300 000դրամ
Չորս ստենտի տեղադրում, ներառյալ ստենտներիի, 4 բալոնի, նախավիրահատական
ֆլեբոգրաֆիայի և անալիզների արժեքը
2 500 000դրամ
Խորանիստ երակների դիլատացիա առանց ստենտի տեղադրման700 000դրամ
Մեկ ստորին վերջույթի ներերակային լազերային կոագուլյացիա՝ պետության կողմից
երաշխավորված համավճարի շրջանակում
250 000դրամ
Երկու ստորին վերջույթների ներերակային լազերային կոագուլյացիա՝ պետության կողմից
երաշխավորված համավճարի շրջանակում
360 000դրամ
ՆՅԱՐԴԱՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆԱրժեք*Արժույթը
Միջողնային սկավառակի պերկուտան լազերային դեկոմպրեսիա (1սկավառակ)600 000դրամ
Միջողնային սկավառակի պերկուտան լազերային դեկոմպրեսիա (2սկավառակ)750 000դրամ
Օզոնային դիսկոլիզ՝ միջողնային սկավառակի ճողվածքի դեպքում (1-2սկավառակ)300 000դրամ
ՔԿԱ ՎԻՐԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԱրժեք*Արժույթը
Քթի Միջնապատի լազերային ուղղում (միանվագ)180 000դրամ
Քթի Միջնապատի լազերային ուղղում (կրկնակի)120 000դրամ
Ստորին խեցիների լազերային դեստրուկցիա180 000դրամ
Քթի Միջնապատի ուղղում և ստորին խեցիների լազերային դեստրուկցիա
տեղային անզգայացմամբ
220 000դրամ
Քթի Միջնապատի ուղղում և ստորին խեցիների լազերային դեստրուկցիա
ընդհանուր անզգայացմամբ
300 000դրամ
Փափուկ քիմքի պլաստիկա (քմային վարագույր, լեզվակ)285 000դրամ
Տոնզիլլոտոմիա ( ընդհանուր անզգայացմամբ)240 000դրամ
Տոնզիլէկտոմիա ( ընդհանուր անզգայացմամբ)240 000դրամ
Քթի խոռոչի արյունահոսող կետերի լազերային այրում և տամպոնադա100 000դրամ
Թմբկաթաղանթի լազերային հատում30 000դրամ
Փոքր ծավալի նորագոյացությունների հեռացում70 000դրամ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
Փոքր ծավալի վիրահատական միջամտություններԱրժեք*Արժույթը
Վերքերի առաջնային վիրաբուժական մշակում20 000դրամ
Եղունգի հեռացում10 000դրամ
Աթերոմայի հեռացում (1 աթերոմա)20 000դրամ
Լիպոմայի հեռացում (փոքր լիպոմա)20 000դրամ
Լիպոմայի հեռացում (մեծ լիպոմա)50 000դրամ
Աբսցեսի բացում20 000դրամ
Սուր մատնաշունչի վիրաբուժական բուժում20 000դրամ
Ներերակային ներարկումներ10 000դրամ
Վերքերի վիրակապություն3 000դրամ
Պապիլոմաների հեռացում (1-2)10 000դրամ
Պապիլոմաների հեռացում (2-ից ավելի)30 000դրամ
Կոնդիլոմաների հեռացում (1-2)10 000դրամ
Կոնդիլոմաների հեռացում (2-ից ավելի)30 000դրամ
Խալերի հեռացում20 000դրամ
Արտաքին հեմոռոիդալ հանգույցի հեռացում, ծալքի հեռացում50 000դրամ
Միջին ծավալի վիրահատական միջամտություններԱրժեք*Արժույթը
Լազերային հեմորրոիդէկտոմիա (հեմորրոիդպլաստիկա)220 000դրամ
Ուղիղ աղու ճաքի լազերային բուժում150 000դրամ
Պոչուկի էպիթելների ուղիների հեռացում200 000դրամ
Պոչուկի էպիթելների ուղիների լազերային հեռացում220 000դրամ

* Որոշ վիրահատությունների արժեքներ ներառում են նաև նախավիրահատական անալիզների և/կամ հետազոտությունների արժեքները: Յուրաքանչյուր դեպքում անհրաժեշտ է ճշտել ընդունարանի հետ: