«ՆՈՐՄԵԴ» բժշկական կենտրոնի լաբորատոր հետազոտություններ   
Արյան ընդհանուր հետազոտությունԱրժեքըԱրժույթը
CBC, ESR (Արյան ընդհանուր հետազ.(19ցուց. և լեյկոֆորմուլա)3000դրամ
ESR (ԷՆԱ)1000դրամ
Արյան խումբ1000դրամ
Ռեզուս գործոն1000դրամ
Հակառեզուս հակամարմինների տիտր3500դրամ
Ռետիկուլոցիտների հաշվարկ1500դրամ
ԿոագուլոգրամմաԱրժեքըԱրժույթը
PT- t % (Պրոթրոմբինային ժամանակ (ինդեքս և ՄՆՀ/INR))1500դրամ
APTT (Ակտիվ, պարցիալ թրոմբոբլաստային ժամանակ)1500դրամ
TT (Թրոմբինային ժամանակ)1500դրամ
Արյան մակարդելիություն Սուխարևի մեթոդով500դրամ
FG (Ֆիբրինոգեն)1500դրամ
D-DIMER (Դ -Դիմեր)10000դրամ
AT3 (Հակաթրոմբին 3)5000դրամ
ԱնեմիաներԱրժեքըԱրժույթը
FERR (Ֆերիտին)6000դրամ
VIT-B12 (Վիտամին B12)7500դրամ
FOL (Ֆոլատ շիճուկում)6000դրամ
TIBC&UIBC+Fe (Շիճուկի ընդհանուր երկաթ կապող հատկություն և լատենտ
երկաթ + (Fe) երկաթ)
3000դրամ
Մեզի հետազոտությունԱրժեքըԱրժույթը
U-Total (Մեզի ընդհանուր հետազոտություն)2000դրամ
ՄԵԶԻ ԵՐԿԲԱԺԱԿԱՆԻ ԹԵՍԹ2500դրամ
UUREA/24 (Միզանյութ օրվա մեզում)800դրամ
UCREA/24 (Կրեատինին օրվա մեզում)1000դրամ
Միզաթթու մեզում1200դրամ
UR-AC/24 (Միզաթթու օրվա մեզում)1200դրամ
U-TP (Ընդհանուր սպիտակուց մեզում)1500դրամ
U-TP/24 (Ընդհանուր սպիտակուց օրվա մեզում)1200դրամ
Գլյուկոզա մեզում800դրամ
GLU/24 (Գլյուկոզա օրվա մեզում)1000դրամ
Մեզի մանրէաբանական հետազոտություն5000դրամ
Մեզի ախտաձևաբանական հետազոտություն5000դրամ
U-ALBT միկրոալբումինը մեզում6000դրամ
U-ALBT/24 միկրոալբումինը օրվա մեզում6000դրամ
Յոդի կոնցենտրացիան մեզում6000դրամ
Կղանքի հետազոտությունԱրժեքըԱրժույթը
Կոպրոլոգիա2000դրամ
Թաքնված արյուն կղանքում (Hb+Tf)4000դրամ
Հելմինթների ձվիկների հետազոտություն2000դրամ
ՍՐԱՏՈՒՏԻ ՁՎԻԿՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ1000դրամ
Կղանք (դիսբակտերիոզ) (աէրոբ/անաէրոբ)7000դրամ
Կղանք (աղիքային վարակներ)3000դրամ
Giardia lamblia5000դրամ
H. pylori6000դրամ
Կալպրոտեկտին կղանքում10000դրամ
Բիոքիմիական հետազոտություններ
Իոնային փոխանակությունԱրժեքըԱրժույթը
Na,K,Ca (Նատրիում , Կալիում , Կալցիում )3000դրամ
Li (Լիթիում )12000դրամ
Cl (Քլորիդներ)1500դրամ
Ca-Total (Ընդհանուր կալցիում)1500դրամ
Mg-Total (Ընդհանուր մագնեզիում)1500դրամ
P (Ֆոսֆոր անօրգանական)1500դրամ
Ir (Երկաթ )1500դրամ
ՍուբստրատներԱրժեքըԱրժույթը
ALB (Ալբումին)1500դրամ
TP (Ընդհանուր սպիտակուց)1500դրամ
UREA (Միզանյութ)1500դրամ
UR-AC (Միզաթթու)1500դրամ
CREA (Կրեատինին)1200դրամ
U-CREA (ԿՐԵԱՏԻՆԻՆ ՄԵԶՈՒՄ)1200դրամ
U-CRCLR (Կրեատինինի կլիրենս)2000դրամ
BIL-T&D (Ընդհանուր և ուղղակի բիլիռուբին)2000դրամ
NH3 (Ամոնիակ)3000դրամ
Homocysteine15000դրամ
CHOL (Խոլեսթերին)1500դրամ
TG-GPO (Տրիգլիցերիդներ)1800դրամ
HDL (Բարձր խտության լիպոպրոտեիդներ)2000դրամ
LDL (Ցածր խտության լիպոպրոտեիդներ)2200դրամ
ՖերմենտներԱրժեքըԱրժույթը
GOT (Ասպարտատամինոտրանսֆերազ)1500դրամ
GPT (Ալանինամինոտրանսֆերազ)1500դրամ
GGT- γ (γ -Գլյուտամիլտրանսֆերազ)1500դրամ
LDH (Լակտատդեհիդրոգենազ)1500դրամ
CK (Կրեատինկինազ ընդհանուր )1500դրամ
ALP (Հիմնային ֆոսֆատազ ընդհանուր)1500դրամ
LI P(Լիպազ)3000դրամ
AMYL-panc (Պանկրեատիկ ամիլազ)1500դրամ
AMYL- α (α Ամիլազ ընդհանուր)1500դրամ
UAMYL-α (Դիաստազ)1500դրամ
ՌևմատոլոգիաԱրժեքըԱրժույթը
CRP (C-Ռեակտիվ սպիտակուց)2000դրամ
RF (Ռևմատոիդ գործոն)2000դրամ
ASO (Հակաստրեպտոլիզին Օ)4000դրամ
Anti-Cardiolipin AB (Հակամարմիններ կարդիոլիպինի նկատմամբ)10000դրամ
ANA Screen IgG /Հականուկլեար հակամարմիններ/ (Հակամարմիններ կարդիոլիպինի նկատմամբ)dsDna, RNP, Sm, SS-A/R0, SS-B/La, Scl-70, CENP-B, J0-18000դրամ
Nucleo 9 (dsDna, SS-A, SS-B, RNP,Sm, Jo-1, Scl-70, ցենտրոմեր B, Նուկլեոսոմա)25000դրամ
Հակաֆոսֆոլիպիդային հմ IgG15000դրամ
Հակաֆոսֆոլիպիդային հմ IgM15000դրամ
Anti CCP (Anti CCP ցիտրուլին պար.
պեպտիդի նկատմամբ հակամարմիններ )
8000դրամ
Սրտամկանի ախտահարման մարկերներԱրժեքըԱրժույթը
TN-T hs (Տրոպոնին-T բարձր զգայունությամբ)7000դրամ
CK-MB (Կրեատինկինազ-MB)2500դրամ
ԻմունոգլոբուլիններԱրժեքըԱրժույթը
IgG (G դասի իմունոգլոբուլիններ)4000դրամ
IgM (M դասի իմունոգլոբուլիններ)4000դրամ
IgA (A դասի իմունոգլոբուլիններ)4000դրամ
IgE (E դասի իմունոգլոբուլիններ)4000դրամ
CMV-IgM (Ցիտոմեգալովիրուս ԻգՄ)8000դրամ
Դեղորայքային մոնիթորինգԱրժեքըԱրժույթը
CARB (Կարբամազեպին)10000դրամ
VALP (Վալպրոնաթթու)10000դրամ
Շաքարային դիաբետԱրժեքըԱրժույթը
GLU (Գլյուկոզա շիճուկում (երակային արյուն))1000դրամ
ՕԳՏԹ (Գլյուկոզայի տոլերանտության թեստ 75գր գլյուկոզայով )5000դրամ
HGB-A1C (Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին)5000դրամ
INSULIN (Ինսուլին)7000դրամ
C-PEPTIDE (C-Պեպտիդ)6000դրամ
Proinsulin (Պրոինսուլին)15000դրամ
ՀորմոններԱրժեքըԱրժույթը
T4 (Թիրոքսին)5000դրամ
T4-F (Ազատ թիրոքսին)5000դրամ
T3 (Տրիյոդթիրոնին)5000դրամ
T3-F (Ազատ տրիյոդթիրոնին)5000դրամ
HTSH (Թիրեոտրոպ հորմոն)5000դրամ
TG (Թիրեոգլոբուլին)6000դրամ
Calcitonin (Կալցիտոնին)10000դրամ
Anti-TG (Հակամարմիններ թիրեոգլոբուլինի նկատմամբ)7000դրամ
Anti-TPO (Հակամարմիններ թիրեոպերոքսիդազի նկատմամբ)7000դրամ
Anti-TSHR (Հակամարմիններ թիրեոտրոպ հորմոնի ընկալիչների նկատմամբ)12000դրամ
HLH (Լյուտեինացնող հորմոն)5000դրամ
HFSH (Ֆոլիկուլխթանող հորմոն)5000դրամ
PRL (Պրոլակտին)5000դրամ
PROG (Պրոգեստերոն)5000դրամ
DHEA-S (Դեհիդրոէպիանդրոստերոն սուլֆատ)5000դրամ
DHEA (Դեհիդրոէպիանդրոստերոն)12000դրամ
TESTO (Տեստոստերոն)6000դրամ
E2 (Էստրադիոլ)5000դրամ
Free Estriol (Ազատ էստրիոլ)9000դրամ
17-OH-PROG (17-OH-Պրոգեստերոն)8000դրամ
SHBG (v)6000դրամ
CORTIZOL (Կորտիզոլ)6000դրամ
ACTH (Ադրենոկորտիկոտրոպ հորմոն)7000դրամ
hGH (Սոմատոտրոպ հորմոն)8000դրամ
Leptin (Լեպտին)13000դրամ
Renin (Ռենին (active) )17000դրամ
IGF-I direct (Ինսուլինանման աճի գործոն)12000դրամ
Free HCGbeta (Ազատ HCGbeta)10000դրամ
PAPP-A (PAPP-A)10000դրամ
ՕնկոմարկերներԱրժեքըԱրժույթը
PSA-T (Պրոստատ սպեցիֆիկ հակածին, ընդհանուր)6000դրամ
PSA-F (Պրոստատ սպեցիֆիկ հակածին ազատ)6000դրամ
AFP- α (α -ֆետոպրոտեին)5000դրամ
CEA (Կարցինոէմբրիոնալ հակածին)5000դրամ
HE 4 (Ձվարանների էպիթելիալ ուռուցքային մարկեր
Human epididymis protein 4)
10000դրամ
CA 125 7000դրամ
CA 15-3 7000դրամ
CA 19-9 7000դրամ
CA 72-4 7000դրամ
NSE (Նեյրոն սպեցիֆիկ էնոլազա)7000դրամ
BHCG β (β Խորիոնալ գոնադոտրոպին)5000դրամ
BHCG β (β Խորիոնալ գոնադոտրոպին էքսպրես թեստ մեզում (որակական))2000դրամ
Ոսկրային մարկերներԱրժեքըԱրժույթը
PTH (Պարատհորմոն)7000դրամ
β CROSS LAPS 8000դրամ
Osteocalcin 8000դրամ
T-P1NP 8000դրամ
D- total վիտամին D ընդhանուր10000դրամ
Վարակիչ հիվանդություններԱրժեքըԱրժույթը
HIV combi (ՄԻԱՎ1. հակածին և հակամարմիններ (1+2))7000դրամ
HAV-AB (Հեպատիտ «Ա» ընդհանուր ՀՄ)7000դրամ
HAV-IgM (Հեպատիտ «Ա» ԻգՄ )7500դրամ
HBs-AG (Հեպատիտ «Բ» մակերեսային ՀԾ)6500դրամ
HBs-AB (Հեպատիտ «Բ» ՀՄ մակերեսային ՀԾ-ի նկատմամբ)6500դրամ
HBc-AB (Հեպատիտ «Բ» ընդհանուր ՀՄ “cor”-ի նկատմամբ)7000դրամ
HBc-IgG (Հեպատիտ «Բ» ԻգՋ “cor”-ի նկատմամբ)5000դրամ
HBc-IgM (Հեպատիտ «Բ» ԻգՄ “cor”-ի նկատմամբ)6500դրամ
HCV-AB (Հեպատիտ «Ց» ընդհանուր ՀՄ)6500դրամ
HCV-IgM (Հեպատիտ «Ց» ԻգՄ )7000դրամ
HDV-AB (Հեպատիտ «Դ» ընդհանուր ՀՄ)9000դրամ
ԻՖԱԱրժեքըԱրժույթը
TOXO-IgG (Տոքսոպլազմոզ ԻգՋ )7000դրամ
TOXO-IgM (Տոքսոպլազմոզ ԻգՄ)6000դրամ
Կարմրուկ ԻգՄ7000դրամ
RUB-IgM (Կարմրախտ ԻգՄ)6000դրամ
RUB-IgG (Կարմրախտ ԻգՋ )6000դրամ
CMV-IgM (Ցիտոմեգալովիրուս ԻգՄ)8000դրամ
CMV-IgG (Ցիտոմեգալովիրուս ԻգՋ)6000դրամ
HSV-IgM (Հերպես վիրուս I+II ԻգՄ )6000դրամ
HSV-IgG (Հերպես վիրուս I+II ԻգՋ)6000դրամ
HSV II-IgG (Հերպես վիրուս II ԻգՋ )6000դրամ
Լյամբլիա ԻգՄ5000դրամ
Լյամբլիա-Ընդհանուր ՀՄ7000դրամ
CHL-IgG (Խլամիդիոզ Cl.Trachomatis ԻգՋ)6000դրամ
Միկոպլազմա ԻգՋ6000դրամ
Ուրեապլազմա ԻգՋ6000դրամ
RPR (Սիֆիլիս (RPR))2000դրամ
Syphilis-AB (Սիֆիլիս, Ընդհանուր ՀՄ)3500դրամ
Brucella IgM (Բրուցելլյոզ IgM ՀՄ)6000դրամ
Brucella IgG (Բրուցելլյոզ IgG ՀՄ)6000դրամ
HPYL-AB (HELICOBACTER PYLORI ՀՄ)6000դրամ
ECH-IgG (Էխինոկոկոզ ԻգՋ )7000դրամ
Mycobacterium tuberculosis IgM6000դրամ
Mycobacterium tuberculosis IgG6000դրամ
Varicella zoster virus IgM7000դրամ
Հակամյուլլերյան հորմոն10000դրամ
QuantiFERON-TB Gold plus test35000դրամ
ԱլերգոլոգիաԱրժեքըԱրժույթը
Շնչառական ալերգեններ - 20 ալերգեն (քանակ. որոշում)40000դրամ
Սննդային ալերգեններ - 20 ալերգեն ( քանակ. որոշում)40000դրամ
Մանրէաբանական հետազոտություն (աէրոբ/անաէրոբ)ԱրժեքըԱրժույթը
Արյան ստերիլություն (աէրոբ/անաէրոբ)7000/
7000
դրամ
Սերմնահեղուկ6000դրամ
Շագանակագեղձի հյութ6000դրամ
Միզասեռական արտազատուկ (ար., իգ.)6000դրամ
Պունկտատ6000դրամ
Խորխ6000դրամ
Վերքային մակերես6000դրամ
Մաշկի քերուկ6000դրամ
Բերանի խոռոչի քսուք6000դրամ
Ըմպանից քսուք6000դրամ
Լնդերի քսուք6000դրամ
Բկանցքից քսուք6000դրամ
Լեզվից քսուք6000դրամ
Նշիկից քսուք6000դրամ
Քսուք ականջից6000դրամ
Քսուք աչքից6000դրամ
Քսուք քթից6000դրամ
Կրծքի կաթ6000դրամ
ՈՒՐԵԱՊԼԱԶՄԱ/ՄԻԿՈՊԼԱԶՄԱ 5000դրամ
Ուրեապլազմա/Միկոպլազմա (տիտր, զգայունություն)12000դրամ
Հետազոտություն սնկերի նկատմամբ4000դրամ
Զգայունություն հակասնկային դեղորայքների նկատմամբ5000դրամ
Երսինյոզ (կղանք, արյուն և մեզ)5000դրամ
ՑիտոլոգիաԱրժեքըԱրժույթը
(PAP smear) Քերուկ արգանդի պարանոցից և ցերվիկալ խողով.7000դրամ
PAP test (հեղուկային ցիտոլոգիա)12000դրամ
Պունկտատ (վահանաձև գեղձի)7000դրամ
Պունկտատ (կրծքագեղձի)7000դրամ
Պունկտատ (այլ)7000դրամ
Պլևրալ, ասցիտիկ հեղուկներ7000դրամ
Մեզ5000դրամ
Այլ հետազոտություններԱրժեքըԱրժույթը
Մաշկի քերուկ2000դրամ
Եղունգի քերուկ2000դրամ
Դրոշմվածք թլիպից2000դրամ
Քսուք միզուկից (ար.)2000դրամ
Շագանակագեղձի հյութ2000դրամ
Միզասեռական արտազատուկ (իգ.)2000դրամ
Սպերմոգրամմա5000դրամ
Սպերմոգրամմա (35 պարամետր , 4 գրաֆիկ և 1 նկար)8000դրամ
Հետազոտություն մալարիայի պլազմոդիումի նկատմամբ2000դրամ
Հետազոտություն Demodex folliculorum-ի նկատմամբ3000դրամ
Helicobacter Pylori-Շնչառական թեստ8000դրամ
Պոստկոիտալ թեստ 6000դրամ
Սպիրոմետրիա (շնչափաություն)6000դրամ
Ուրոֆլոումետրիա6000դրամ
ՊՇՌ ԼաբորատորիաԱրժեքըԱրժույթը
F2,F5,F7,F13,FGB,ITGA2,ITGB3,SERPINE1 (PAI-1) Թրոմբոֆիլիա. Թրոմբոգոյացման ժառանգական գործոններ (ամբողջական արյուն)25000դրամ
Ureaplasma urealitycum/parvum (քերուկ արգ. վզիկից/քսուք
հեշտոցից/քերուկ միզուկից/մեզ/արտ.հեշտոցից/շագ. հյութ)
6000դրամ
Ureaplasma urealitycum/parvum Titr քանակական(քերուկ արգ. վզիկից/քսուք
հեշտոցից/քերուկ միզուկից/մեզ/արտ.հեշտոցից/շագ. հյութ)
9000դրամ
Mycoplasma hominis (քերուկ արգանդի վզիկից/քսուք
հեշտոցից/քերուկ միզուկից/մեզ/արտ. հեշտոցից/շագ.հյութ)
6000դրամ
Mycoplasma genitalium (քերուկ արգանդի վզիկից/քսուք
հեշտոցից/քերուկ միզուկից/մեզ/արտ. հեշտոցից/շագ.հյութ)
6000դրամ
Neisseria gonorrhoeae (քերուկ արգանդի վզիկից/քսուք
հեշտոցից/քերուկ միզուկից/մեզ/արտ. հեշտոցից/շագ.հյութ)
10000դրամ
TREPONEMA PALLIDUM ՍԻՖԻԼԻՍԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ քերուկ6000դրամ
Treponema pallidum /սիֆիլիս/ (էրոզիա/ողնուղ. հեղուկ)6000դրամ
Trichomonas vaginalis (քերուկ արգանդի վզիկից/քսուք
հեշտոցից/քերուկ միզուկից/մեզ/արտ. հեշտոցից/շագ.հյութ)
6000դրամ
Candida albicans (քերուկ արգանդի վզիկից/արտ. հեշտոցից)6000դրամ
Toxoplasma gondii (ամբողջական արյուն/ողնուղ. հեղուկ)7000դրամ
Gardnerella vaginalis (քերուկ արգ. վզիկից/քսուք հեշտոցից/արտ. հեշտոցից)6000դրամ
Epstein -barr virus որակ. (պլազմա/ամբ. արյուն/ողնուղ. հեղ.)8000դրամ
Epstein -barr virus քանակ. (պլազմա/ամբ.արյուն/ողնուղ.հեղ.)16000դրամ
Herpes simplex virus 1.2 (քերուկ արգ. վզիկից/քերուկ միզուկից/
մեզ/ամբողջական արյուն/էրոզիա/ողնուղ. հեղուկ)
6000դրամ
Cytomegalovirus (քերուկ արգ. վզիկից/քերուկ միզուկից/մեզ/
պլազմա/ամբողջական արյուն/ողնուղ. հեղուկ)
7000դրամ
HPV բարձր քաղցկեղածին ռիսկով շտամներ (քերուկ արգանդի վզիկից)18000դրամ
Hepatitis B virus որակական (պլազմա)6000դրամ
Hepatitis B virus քանակական (պլազմա)50000դրամ
Hepatitis C virus որակական (պլազմա)10000դրամ
Hepatitis C virus քանակական (պլազմա)50000դրամ
Hepatitis C virus 1-6 գենոտիպ (պլազմա)50000դրամ
Ինտերլեյկին 28B (IL-28B)20000դրամ
F2,F5,F7,F13,FGB,ITGA2,ITGB3,SERPINE1 (PAI-1) Թրոմբոֆիլիա. Թրոմբոգոյացման ժառանգական գործոններ (ամբողջական արյուն)25000դրամ