ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐ

Գլխավոր գրասենյակ և բժշկական կենտրոն Երևանում

Հայաստան, Երևան, Ներսիսյան 12/6

010-289528, 010-299529

Բժշկական կենտրոն Երևանում

Հայաստան, Երևան, Նալբանդյան 25/14

 010-542424, 010-522404

Բժշկական կենտրոն Գյումրիում

Հայաստան, Գյումրի, Տիգրան Մեծի 8

0312-32733, 031-67267

Բժշկական կենտրոն Վանաձորում

Հայաստան, Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 24

0322-24090, 0322-41164