Ուլտրաձայնային հետազոտության կաբինետ

«ՆՈՐՄԵԴ» բժշկական կենտրոնի ռադիոլոգիայի բաժինը հագեցած է էքսպերտ դասի ժամանակակից սարքավորումներով:

Ռադիոլոգիայի բաժինը ներառում է՝

 • Ուլտրաձայնային ախորոշման սենյակ,
 • Դենսիտոմետրիկ հետազոտությունների սենյակ:

Ռադիոլոգիայի բաժնում աշխատում են բարձր որակավորում ունեցող և արտասահմանում բազմիցս վերապատրաստված մասնագետներ:

Ուլտրաձայնային ախտորոշման սենյակները հագեցած են Samsung-Medison ընկերության փորձագիտական դասի ժամանակակից թվային, գունային բազմաֆունկցիոնալ Accuvix V20 prestige, Accuvix XG և էկո – 7 ուլտրաձայնային սարքերով, որոնք ունեն պատկերի բարձրորակի, առաջավոր տեխնոլոգիական և ախտորոշիչ հնարավորություններ բժշկության ցանկացած բնագավառում օգտագործելու համար:

 1. 3D/4D սքանավորում
 2. Տարբեր օրգանների և համակարգերի դոպլեր քարտեզագրում, այդ թվում նաև զարկերակային և երակային համակարգերի դուպլեքս սքանավորում,
 3. Որովայնի խոռոչի և հետորովայնամզային տարածության հետազոտում,
 4. Վահանաձև գեղձի ՈՒՁՀ,
 5. Կրծքագղձի ՈՒՁՀ,
 6. Շագանակագեղձի և փոշտի օրգանների ՈՒՁՀ,
 7. Ավշային համակարգի և ենթամաշկային գոյացությունների ՈՒՁՀ,
 8. Էխոսրտագրություն,
 9. Էլաստոգրաֆիա:

Էլաստոգրաֆիան նոր ուղղություն է ուլտրաձայնային ախտորոշման մեջ, կատարվում է փափուկ հյուսվածքների վիզուալիզացիա՝պայմանավորված հյուսվածքների առաձգականության տարբեր առանձնահատկություններով:

Իր էությամբ մեթոդը շատ նման է ուլտրաձայնայինին, սակայն, այս մեթոդի օգնությամբ կարելի է ավելի հստակ տարբերել չարորակ ուռուցքներն ու այլ գոյացությունները:

Բաժնի պլանների մեջ մտնում է՝

 • Հեռուստաբժշկության օգտագործումը,
 • ՈՒՁ նոր մեթոդների ներդրումը` պտղի էխոսրտագրություն, աղեստամոքսային տրակտի և թոքերի ՈՒՁՀ:

Մեր աշխատանքը հիմնված է հետևյալ սկզբունքների վրա՝

 • Առավելագույն տեղեկացվածություն հիվանդին՝այս կամ այն հետազոտության անհրաժեշտության մասին,
 • հիվանդների համար ստեղծել առավելագույն հարմարավետություն,
 • հետազոտության նոր մեթոդների ներդրում,
 • համապատասխանություն հետազոտության ուղեցույցներին,
 • տարեցտարի հետազոտվող հիվանդների թվի աճ:
 • Թերապիա
 • Սրտաբանություն
 • Քիթ-կոկորդ-ականջաբանություն
 • Նյարդաբանություն
 • Ուրոլոգիա
 • Գինեկոլոգիա

Գնացուցակ

Որովայնի խոռոչի և հետորովայնամզային տարածքի ՈՒՁՀ 7000
Որովայնի խոռոչի և հետորովայնամզային տարածքի ՈՒՁՀ 3D/4D հաղորդիչով 10000
Ներքին օրգանների ՈՒՁՀ 12000
Փոքր կոնքի օրգանների ՈՒՁՀ` անհրաժեշտության դեպքում ներխոռոչային հաղորդիչի կիրառմամբ 5000
Փոքր կոնքի օրգանների ՈՒՁՀ 3D/4D հաղորդիչով 7000
Հղիների ՈՒՁՀ 7000
Վահանաձև գեղձի ՈՒՁՀ 5000
Վահանաձև գեղձի ՈՒՁՀ 3D/4D հաղորդիչով 7000
Կրծքագեղձի ՈՒՁՀ 5000
Կրծքագեղձի ՈՒՁՀ 3D/4D հաղորդիչով 7000
Փոշտի օրգանների ՈՒՁՀ 7000
Միզասեռական ուղիների ՈՒՁՀ  7000
Ֆոլիկուլոմետրիա առաջնային 3000
Ֆոլիկուլոմետրիա կրկնակի 1000
Էքստրակրանիալ մագիստրալ անոթների դուպլեքս հետազոտություն 12000
Վերին վերջույթների մագիստրալ անոթների դուպլեքս հետազոտություն 13000
Ստորին վերջույթների երակների  դուպլեքս հետազոտություն 13000
Ստորին վերջույթների զարկերակների  դուպլեքս հետազոտություն  13000

Ստորին վերջույթների մագիստրալ անոթների դուպլեքս հետազոտություն 20000
Որովայնի խոռոչի մագիստրալ անոթների դուպլեքս հետազոտություն 13000
Հղիների ՈՒՁՀ 3D/4D հաղորդիչով 15000
Պտղի դոպլեր հետազոտություն 10000
Ընդհանուր ավշային համակարգի ՈԻՁՀ 15000
Տեղային մակերեսային ավշային հանգույցների ՈՒՁՀ 5000
Պարանոցի ավշային համակարգի ՈՒՁՀ 10000
Փափուկ հյուսվածքների ՈՒՁՀ 7000
Դենսիտոմետրիա 12000
Կրծքագեղձի էլաստոգրաֆիա 10000
Վահանագեղձի էլաստոգրաֆիա 10000
Տեղային մակերեսային  ավշային հանգույցների էլաստոգրաֆիա 10000
Ընդհանուր ավշային համակարգի էլաստոգրաֆիա 10000
Շագանակագեղձի հետազոտում ներխոռոչային հաղորդիչով (տրանսռեկտալ) 12000

Բժիշկներ

 • Արմինե Հովհաննիսյան

  Արմինե Հովհաննիսյան

   ճառագայթաբան

  ք. Երևան, Ներսիսյան 12/6

 • Էլմիրա Հարությունյան

  Էլմիրա Հարությունյան

   ճառագայթաբան

  ք. Երևան, Ներսիսյան 12/6

  Նալբանդյան 25/14

 • Ռուբինա Շիրոյան

   Ռուբինա Շիրոյան

   ճառագայթաբան

  ք. Երևան, Նալբանդյան 25/14

  Ներսիսյան 12/6

(+37410)28-95-28

ՏՆԱՅԻՆ ԿԱՆՉԵՐ