Ռենտգենաբանական կաբինետ

«Նորմեդ» ԲԿ-ի ռենտգեն կաբինետն առաջարկում է

 • ոսկրային,
 • հենաշարժողական,
 • սիրտ-անոթային համակարգի,
 • որովայնի,
 • կրծքավանդակի,
 • ստամոքս-աղիքային տրակտի և մի շարք այլ օրգան-համակարգերի ռենտգեն հետազոտություններ, նվազագույն ճառագայթային բեռնվածությամբ:

«Նորմեդ»-ում կիրառվում է ժամանակակից բժշկության մեջ մեծ պահանջարկ ունեցող իտալական արտադրության GMM Opera Sound սարքավորումը, որը միակն է Հայաստանում:
Ռենտգենոգրաֆիայի ընթացքում հիվանդներին տրվում է պաշտպանիչ հագուստ, իսկ ստացված ռենտգեն պատկերները ձայնագրվում են սկավառակի վրա և արխխիվացվում՝ հետագայում հիվանդության դինամիկան վերահսկելու նպատակով:
«Նորմեդ» ԲԿ-ի ռենգետ կաբինետում կատարվում է ռենտգենոգրաֆիա, ռենտգենոսկոպիա, այնպես էլ հեղուկ-կոնտրաստային հետազոտություն:
Մարզերի մասնաճյուղերի հետ աշխատում ենք ցանցային համակարգով, այսինքն, երբ հնարավորություն չունեք հետազոտության համար հասնել մայրաքաղաք, մենք ցանցի միջոցով, հնարավորինս արագ և ճշգրիտ ախտորոշմամբ պատասխանն ուղարկում ենք պացիենտին:

Շարժական ռենտգեն սարքավորում՝ տնային պայմաններում հետազոտություններ իրականացնելու համար

 • Թերապիա
 • Սրտաբանություն
 • Քիթ-կոկորդ-ականջաբանություն
 • Նյարդաբանություն
 • Ուրոլոգիա
 • Գինեկոլոգիա

Գնացուցակ

 

Գանգ՝           Կողեր
1 դիրքով 7,000 1 դիրքով 7,000
2 դիրքով 11,000 2 դիրքով 11,000
լուսանցում 5,000 Կրծոսկր`2 դիրքով 9,000
Ծնոտ՝ Ուրոգրաֆիա`
1 դիրքով 7,000 20 մլ 16,000
2 դիրքով 11,000 40 մլ 21,000
Հարքթային խոռոչներ 7,000 Ցիստոգրաֆիա`
Քթոսկրեր` 20 մլ 16,000
2 դիրքով 5,000 40 մլ 21,000
լուսանցում 4,000 Ուրետրոգրաֆիա`
Կոնք` 20 մլ 16,000
1 դիրքով 7,000 40 մլ 21,000
լուսանցում 6,000 Ողնաշար`
Կոնք-ազդրային հոդ` 2 դիրքով 7,000 1դիրք 6000
Պարանոցային հատված – 2 դիրք (+1դիրք 4,000) 9,000
Ազդր` 2 դիրքով 7,000 Պարանոցային հատված – 3 դիրք 13,000
Կրծքային հատված – 2 դիրք  (+1դիրք 4,000) 9,000
Ծնկային հոդ` Կրծքային հատված – 3 դիրք 13,000
Գոտկային հատված – 2 դիրք  (+1դիրք 4,000) 11,000
2 դիրքով 7,000 Գոտկային հատված – 3 դիրք 15,000
3 դիրքով 9,000 Պոչուկային հատված-2 դիրք 9,000
2 Ծնկային հոդեր` 2 դիրքով 11,000
Սրունք` 2 դիրքով 7,000 Ողնաշարի ֆուկցիոնալ գրաֆիկա`
Սրունք-թաթային հոդ` 4 նկար 13,000
2 դիրքով 7,000 Ստամոքսաղիքային 11,000
3 դիրքով 9,000 Ստամոքսաղիքային  դինամիկ 13,000
Ոտնաթաթ`  2 դիրքով 7,000 Վիրահատվող հիվանդների հետազոտում 6,000
Կրունկոսկր 5,000 Կերակրափող-ստամոքս 9,000
Դաստակ` Որովայնի խոռոչ 7,000
2 դիրքով 7,000 Իրիգոսկոպիա-գրաֆիա 20,000
լուսանցում 5,000 Սալպինգոգրաֆիա
Թիակ 7,000
Արմնկային հոդ` 2 դիրքով 7,000
Ուսային հոդ 7,000 CD-ի տրամադրում 2,000
Հոդեր+1 դիրք 5,000 Ֆիստուլոգրաֆիա 14,000
Բազուկ`2 դիրքով 7,000
Նախաբազուկ` 2 դիրքով 7,000
Թոքեր`
1 դիրքով 7,000
2 դիրքով 13,000
յուրաքանչյուր հավելյալ դիրք (նկար) 5,000
լուսանցում 6,000

Բժիշկներ

 • Արմինե Հովհաննիսյան

  Արմինե Հովհաննիսյան

   ճառագայթաբան

  ք. Երևան, Ներսիսյան 12/6

 • Լիլիթ Այվազյան

   

   Լիլիթ Այվազյան

   ճառագայթաբան

  ք. Երևան, Նալբանդյան 25/14

   

(+37410)28-95-28

ՏՆԱՅԻՆ ԿԱՆՉԵՐ