Քիթ-կոկորդ-ականջաբանական կաբինետ

ՔԿԱ կաբինետը հագեցած է առաջատար ապրանքանիշերի ժամանակակից բժշկական տեխնիկայով, որն անհրաժեշտ է ազգաբնակչությանը որակյալ ՔԿԱ օգնության ցուցաբերման, ճիշտ ախտորոշման և ՔԿԱ հիվանդությունների արդյունավետ բուժման համար:ՔԿԱ կաբինետում հատուկ ուշադրություն է դարձվում  ասեպտիկայի և անտիսեպտիկայի կանոնների պահպանմանը:

ՔԿԱ բժշկի աշխատանքի կազմակերպման և արդյունավետության բարձրացման մեջ կարևոր դեր է խաղում կաբինետի՝ ժամանակակից սարքավորումներով հագեցվածությունը, ապահովվածությունը բավարար քանակով և տարատեսակ գործիքներով, ինչն էլ թույլ է տալիս հետազոտել մեծ թվով պացիենտների:

Տեխնիկական հնարավորությունները.

 1. ՔԿԱ կոմբայն Monarch NET- 3000
 2. Կրիոթերապիա
 3. NATO irrigator NET-1200
 4. Լազերաթերապիայի ապարատ LT-200
 5. Թմբկաթաղանթի մերսող սարք TM-100
 6. Նեբուլայզեր NET-1580
 7. Վիդեոռինոֆարինգոլարինգոսկոպ VNL-1070 STK
 8. Տիմպանոմետր АА222
 9. ՔԿԱ վիրաբուժական ուլտրաձայնային ապարատ
 10. Սինուսսկան-201

 

 • Թերապիա
 • Սրտաբանություն
 • Քիթ-կոկորդ-ականջաբանություն
 • Նյարդաբանություն
 • Ուրոլոգիա
 • Գինեկոլոգիա

Գնացուցակ

Զննում և խորհրդատվություն 3000
Բուժման նշանակում 5000
Տոնալ շեմային աուդիոմետրիա 5000
Իմպենդանսոմետրիա (Տիմպանոմետրիա) 5000
Եվստախյան փողի անցանելիության ստուգում (Վիլյամսի թեստ) 5000
ՔԿԱ օրգանների վիդեոֆիբրոէնդոսկոպիա 10000
ՔԿԱ օրգանների վիդեոֆիբրոէնդոսկոպիա բիոպսիայով 18000
Լսողության կրկնակի ստուգում 3000
Հարքթային խոռոչների ՈՒՁՀ “SINUSCAN” (առաջնային) 3000
Հարքթային խոռոչների ՈՒՁՀ “SINUSCAN” (կրկնակի) 2000
Վերծնոտային խոռոչի պունկցիա (ախտորոշիչ) 15000
 Վերծնոտային խոռոչի պունկցիա (բուժիչ)  10000
Սինուսիտի համալիր բուժում 30000
Եվստախիտի համալիր բուժում 30000
Նեյրոսենսոր ծանրալսության համալիր բուժում 30000
Քրոնիկ նշաբորբի կոնսերվատիվ բուժում 30000
Քթի խոռոչի կպումների հատում 30000
ՔԿԱ կրիոթերապիա (1 սեանս)  25000

Լազերային թերապիա (1 դաշտ 1 սեանս) 2500
Լազերային թերապիա (2 դաշտ 1 սեանս) 3500
Թմբկաթաղանթի պնևմոմասաժ (1 սեանս) 1000
Եվստախյան փողի փչում ըստ Պոլիտցեռի, պնևմոմասաժ (1 սեանս) 3000
Քմային նշիկների լակունաների լվացում  (1 պրոցեդուրա) 3000
Կոշտուկ – կրիոթերապիա 1 հատ 3000-10000
Հայմորյան խոռոչի լվացում (1 պրոցեդուրա) 5000
Դեղորայքի ներկոկորդային լցում (1 պրոցեդուրա) 3000
Վերքի վիրաբուժական մշակում 5000
Ականջի լվացում 5000
Ծծմբային խցանի հեռացում 5000
Աէրոզոլթերապիա (ինհալացիա) (1 պրոցեդուրա) 3000
Հարքթային խոռոչների լվացում հեղուկների տեղափոխման եղանակով (1 պրոցեդուրա) 5000
Քթի խոռոչի ցնցուղ 3000
Խեցիների ուլտրաձայնային դեզինտեգրացիա 80000
Փափուկ քիմքի միջամտություններ 20000
Քթային պոլիպոտոմիա 40000
Քթոսկրերի կոտրվածքի ուղղում 60000

Բժիշկներ

 • Աննա Հայրապետյան

  Աննա Հայրապետյան

    քիթ-կոկորդ-ականջաբան

  ք. Երևան, Ներսիսյան 12/6

 • Նունե Նադարյան

  Նունե Նադարյան

   քիթ-կոկորդ-ականջաբան

  ք. Երևան, Ներսիսյան 12/6

  Նալբանդյան 25/14

 • Կարինե Մարգարյան

  Կարինե Մարգարյան

   քիթ-կոկորդ-ականջաբան

  ք. Երևան, Ներսիսյան 12/6

(+37410)28-95-28

ՏՆԱՅԻՆ ԿԱՆՉԵՐ