Թլպատում՝ տեղային անզգայացումով100 000դրամ
Ներմաշկային ցիստոստոմիա(տեղային ազգայացմամբ)120 000դրամ
Սանձիկի պլաստիկա (միատոտոմիա)40 000դրամ
Միզուկի պոլիպի հեռացում50 000դրամ
Սկլերոթերապիա՝ դուպլեքս հսկողությամբ (I պրոցեդուրա)50 000դրամ
Սկլերոթերապիա՝ դուպլեքս հսկողությամբ (II պրոցեդուրա)40 000դրամ
Մեկ ստորին վերջույթի էնդովենոզ լազերային աբլացիա  (EVLA)(ներառյալ հետազոտության աժեքը)400 000դրամ
Երկու ստորին վերջույթի էնդովենոզ լազերային աբլացիա(EVLA)(ներառյալ հետազոտության աժեքը) 600 000դրամ
Պորտակատի տեղադրում տեղային անզգայացման տակ, առանց պորտակատի արժեքի 150 000դրամ
ՄիկրոֆլեբԷկտոմիա (տեղային ազգայացման տակ)150 000դրամ
ԿրոսԷկտոմիա 200 000դրամ
Կավա-ֆիլտրի իմպլանտացիա ներառյալ ֆիլտրի600 000դրամ
Վենէկտոմիա մեկ ստորին վերջույթից300 000դրամ
Վենէկտոմիա մեկ ստորին վերջույթից բարդ դեպք350 000դրամ
Վենէկտոմիա երկու ստորին վերջույթից450 000դրամ
Վենէկտոմիա երկու ստորին վերջույթից բարդ դեպք500 000դրամ
Մինի-ֆլեբէկտոմիա150  000դրամ
Մինի-ֆլեբէկտոմիա բարդ դեպք200 000դրամ
Մինի-ֆլեբէկտոմիա երկու կողմից300 000դրամ
Մինի-ֆլեբէկտոմիա երկու կողմից բարդ դեպք350 000դրամ
Մեկ ստենտի տեղադրում, ներառյալ ստենտի, բալոնի, նախավիրահատական ֆլեբոգրաֆիայի և անալիզների արժեքը1 000 000դրամ
Երկու ստենտի տեղադրում, ներառյալ ստենտների, բալոնի, նախավիրահատական ֆլեբոգրաֆիայի և անալիզների արժեքը1 300 000դրամ
Երկու ստենտի տեղադրում, ներառյալ ստենտների, երկու բալոնների, նախավիրահատական ֆլեբոգրաֆիայի և անալիզների արժեքը1 500 000 
Երեք ստենտի տեղադրում, ներառյալ ստենտների,  բալոնի, նախավիրահատական ֆլեբոգրաֆիայի և անալիզների արժեքը1 800 000դրամ
Ֆլեբոգրաֆիա ախտորոշիչ 50 000դրամ
Կաթետերային թրոմբոլիզիս , ներառյալ  կաթետրային և ֆիբրի նոլիտիկի ու հետազոտության արժեքը 600 000դրամ
Կաթետերային թրոմբոլիզիս , ներառյալ  կաթետրային և ֆիբրի նոլիտիկի արժեքը կավա-ֆիլտրի տեղադրումով1 000 000դրամ
Ժամանակավոր կավա-ֆիլտրի հեռացում (ներառյալ հեռացնող սարքի արժեքը)350 000դրամ
Չորս ստենտի տեղադրում, ներառյալ ստենտների, երկու բալոնների, նախավիրահատական ֆլեբոգրաֆիայի և անալիզների արժեքը2 100 000դրամ
Չորս ստենտի տեղադրում, ներառյալ ստենտների, երեք բալոնների, նախավիրահատական ֆլեբոգրաֆիայի և անալիզների արժեքը2 300 000դրամ
Չորս ստենտի տեղադրում, ներառյալ ստենտների, չորս բալոնների, նախավիրահատական ֆլեբոգրաֆիայի և անալիզների արժեքը2 500 000դրամ
Խորանիստ երակների բալոնային դիլատացիա առանց ստենտի տեղադրման (ներառյալ նախավիրահատական ֆլեբոգրաֆիայի և անալիզների արժեքը)700 000դրամ
Մեկ ստորին վերջույթի ներերակային լազերային կոագուլյացիա՝ պետության կողմից երաշխավորված համավճարի շրջանակում (ներառյալ նախավիրահատական անալիզների արժեքը)250 000դրամ
Երկու ստորին վերջույթների ներերակային լազերային կոագուլյացիա՝ պետության կողմից երաշխավորված համավճարի շրջանակում(ներառյալ նախավիրահատական անալիզների արժեքը)360 000դրամ
Միջողնային սկավառակի պերկուտան լազերային դեկոմպրեսիա (1սկավառակ)600 000դրամ
Միջողնային սկավառակի պերկուտան լազերային դեկոմպրեսիա (2 սկավառակ)750 000դրամ
Օզոնայն դիսկոլիզ՝ միջողնային սկավառակի ճողվածքի դեպքում (1-2 սկավառակ) 300 000դրամ
Քթի միջնապատի լազերային ուղղում (միանվագ)180 000դրամ
Քթի միջնապատի լազերային ուղղում (կրկնակի)120 000դրամ
Ստորին խեցիների լազերային դեստրուկցիա180 000դրամ
Քթի միջնապատի լազերային ուղղում և ստորին խեցիների լազերային դեստրուկցիա տեղային անզգայացմամբ220 000դրամ
Քթի միջնապատի լազերային ուղղում և ստորին խեցիների լազերային դեստրուկցիա ընդհանուր անզգայացմամբ300 000դրամ
Փափուկ քիմքի պլաստիկա (քմային վարագույր, լեզվակ)285 000դրամ
Տոնզիլլոտոմիա (ընդհանուր անզգայացմամբ)240 000դրամ
Տոնզիլէկտոմիա (ընդհանուր անզգայացմամբ)240 000դրամ
Քթի խոռոչի արյունահոսող կետերի լազերային այրում և տամպոնադա100 000դրամ
Թմբկաթաղանթի լազերային հատում30 000դրամ
Փոքր ծավալի նորագոյացությունների հեռացում70 000դրամ
Վերքերի առաջնային վիրաբուժական մշակում20 000դրամ
Եղունգի հեռացում10 000դրամ
Աթերոմայի հեռացում (1 աթերոմա)20 000դրամ
Լիպոմայի հեռացում (փոքր լիպոմա)20 000դրամ
Լիպոմայի հեռացում (մեծ լիպոմա)50 000դրամ
Աբսցեսի բացում20 000դրամ
Սուր մատնաշունչի վիրաբուժական բուժում20 000դրամ
Վերքերի վիրակապություն3000դրամ
Պապիլոմաների հեռացում (1-2)10 000դրամ
Պապիլոմաների հեռացում (2-ից ավելի)30 000դրամ
Կոնդիլոմաների հեռացում(1-2)10 000դրամ
Կոնդիլոմաների հեռացում(2-ից ավելի)30 000դրամ
Խալերի հեռացում20 000դրամ
Արտաքին հեմոռոիդալ հանգույցի հեռացում, ծալքի հեռացում50 000դրամ
Լազերային հեմորրոիդէկտոմիա (հեմորրոիդպլաստիկա)250 000դրամ
Ուղիղ աղու ճաքի լազերային բուժում220 000դրամ
Պոչուկի էպիթելների ուղիների հեռացում200 000դրամ
Պոչուկի էպիթելների ուղիների լազերային հեռացում220 000դրամ