Առաջնային խորհրդատվություն6000դրամ
Կրկնակի խորհրդատվություն3000դրամ
Բուժման նշանակում5000դրամ
Էլեկտրասրտագրություն (ԷՍԳ)2500դրամ
Սրտի ՈՒՁՀ10000դրամ
Տրեդմիլ սթրես թեստ13000դրամ
Հոլթեր մոնիթորինգ 24 ժ12000դրամ
Հոլթեր մոնիթորինգ 3-օրյա28000դրամ
Արյան ճնշման շուրջօրյա մոնիթորինգ և հոլթեր մոնիթորինգ15000դրամ
Անոթաբանի առաջնային կոնսուլտացիա10000դրամ
Անոթաբանի կրկնակի կոնսուլտացիա5000դրամ
Զննում և խորհրդատվություն3000դրամ
Բուժման նշանակում5000դրամ
Տոնալ շեմային աուդիոմետրիա5000դրամ
Իմպենդանսոմետրիա (Տիմպանոմետրիա)5000դրամ
Եվստախյան փողի անցանելիության ստուգում (Վիլյամսի թեստ)5000դրամ
ՔԿԱ օրգանների վիդեոֆիբրոէնդոսկոպիա10000դրամ
ՔԿԱ օրգանների վիդեոֆիբրոէնդոսկոպիա բիոպսիայով18000դրամ
Լսողության կրկնակի ստուգում3000դրամ
Հարքթային խոռոչների ՈՒՁՀ “SINUSCAN” (առաջնային)3000դրամ
Հարքթային խոռոչների ՈՒՁՀ “SINUSCAN” (կրկնակի)2000դրամ
Վերծնոտային խոռոչի պունկցիա (ախտորոշիչ)15000դրամ
Վերծնոտային խոռոչի պունկցիա (բուժիչ)10000դրամ
Լազերային թերապիա (1 դաշտ 1 սեանս)2500դրամ
Լազերային թերապիա (2 դաշտ 1 սեանս)3500դրամ
Թմբկաթաղանթի պնևմոմասաժ (1 սեանս)1000դրամ
Եվստախյան փողի փչում ըստ Պոլիտցեռի, պնևմոմասաժ (1 սեանս)3000դրամ
Քմային նշիկների լակունաների լվացում  (1 պրոցեդուրա)3000դրամ
Հայմորյան խոռոչի լվացում (1 պրոցեդուրա)5000դրամ
Դեղորայքի ներկոկորդային լցում (1 պրոցեդուրա)3000դրամ
Վերքի վիրաբուժական մշակում5000դրամ
Ականջի լվացում5000դրամ
Ծծմբային խցանի հեռացում5000դրամ
Աէրոզոլթերապիա (ինհալացիա) (1 պրոցեդուրա)3000դրամ
Հարքթային խոռոչների լվացում հեղուկների տեղափոխման եղանակով
(1 պրոցեդուրա)
5000դրամ
Քթի խոռոչի ցնցուղ3000դրամ
Խեցիների ուլտրաձայնային դեզինտեգրացիա80000դրամ
Սինուսիտի համալիր բուժում30000դրամ
Եվստախիտի համալիր բուժում30000դրամ
Նեյրոսենսոր ծանրալսության համալիր բուժում30000դրամ
Քրոնիկ նշաբորբի կոնսերվատիվ բուժում30000դրամ
Քթի խոռոչի կպումների հատում30000դրամ
ՔԿԱ կրիոթերապիա (1 սեանս)25000դրամ
Փափուկ քիմքի միջամտություններ20000դրամ
Քթային պոլիպոտոմիա60000դրամ
Քթոսկրերի կոտրվածքի ուղղում60000դրամ
Քթի խոռոչի արյունահոսող կետերի այրում և տամպոնադա30000դրամ
Քթի խոռոչի արյունահոսող կետերի այրում15000դրամ
Տամպոնադա20000դրամ
Առաջնային խորհրդատվություն5000դրամ
Կրկնակի խորհրդատվություն3000դրամ
Բուժման նշանակում10000դրամ
Բուժման կորեկցիա, դինամիկ հսկողություն5000դրամ
Առաջնային զննում, խորհրդատվություն 5000դրամ
Նյարդաբանի բուժման նշանակում10000դրամ
Նյարդաբանի կրկնակի խորհրդատվություն4000դրամ
Զննում և խորհրդատվություն10000դրամ
Կրկնակի խորհրդատվություն5000դրամ
Սպեցիֆիկ և սեռական ճանապ. փոխանցվող հիվ-երի բուժման նշ.20000դրամ
Ոչ սպեցիֆիկ գինեկոլոգիական հիվ-երի բուժման նշանակում10000դրամ
Արտազատուկի նմուշառում1000դրամ
Կոլպոսկոպիա5000դրամ
Վիդեոկոլպոսկոպիա (նկարով)8000դրամ
Ներարգանդային պարույրի տեղադրում18000դրամ
Ներարգանդային պարույրի հեռացում5000դրամ
Բարդացած ներարգանդային պարույրի հեռացում10000դրամ
Անպտղության բուժում80000դրամ
Դաշտանային պարբերաշրջանի խանգարումների բուժում50000դրամ
Առաջնային խորհրդատվություն5000դրամ
Կրկնակի խորհրդատվություն3000դրամ
Մաշկային հիվանդությունների բուժման նշանակում7000դրամ
Արտազատուկի նմուշառում1000դրամ
Շագանակագեղձի ախտորոշիչ մերսում2000դրամ
Սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների բուժում
(սուր ինֆ.)
30000դրամ
Սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների բուժում
(խրոն. ինֆ.)
50000դրամ
Շագանակագեղձի քրոնիկ բորբոքման համալիր բուժում120000դրամ
Անդրոլոգի առաջնային կոնսուլտացիա5000դրամ
Անդրոլոգի կրկնակի կոնսուլտացիա3000դրամ
Շագանակագեղձի հեղուկի  նմուշառում1000դրամ
Ուրոլոգիական հիվանդությունների բուժ. Նշանակում10000դրամ
Տղամարդու անպտղության բուժում (5-7 այց)100000դրամ
Սեռական թուլություն (ԷԴ)60000դրամ
Սուր ուրետրիտների բուժում (2 այց)30000դրամ
Քրոնիկ ուրետրիտների բուժում (3-5 այց)50000դրամ
Սուր ցիստիտների բուժում (2 այց)30000դրամ
Քրոնիկ ցիստիտների բուժում (3-5 այց)50000դրամ
Բալանոպոստիտների բուժում (3 այց)30000դրամ
Սուր օրխոէպպիդիդիմիտների բուժում (2 այց)30000դրամ
Քրոնիկ օրխոէպպիդիդիմիտների բուժում (3-5 այց)40000դրամ
Սուր պրոստատովեզիկուլիտի բուժում (2այց)40000դրամ
Քրոնիկ պրոստատովեզիկուլիտի բուժում (5-7 այց)80000դրամ
Սուր պիելոնեֆրիտի բուժում (2 այց)30000դրամ
Քրոնիկ պիելոնեֆրիտի բուժում (5 այց)50000դրամ
Միզաքարային հիվանդության կոնսերվատիվ բուժում (2 այց)30000դրամ
Երիկամային խիթի բուժում20000դրամ
Պրոստատի մատնային մերսում3000դրամ
Միզուկի ինստիլյացիա3000դրամ
Սերմնալարի բլոկադա (Լորին-Էպշտեյ)10000դրամ
Միզապարկի կատետերիզացիա10000դրամ
Պրոկտոլոգի առաջնային կոնսուլտացիա5000դրամ
Պրոկտոլոգի կրկնակի կոնսուլտացիա3000դրամ
Պրոկտոլոգի կոնսուլտացիա և բուժման նշանակում10000դրամ
Որովայնի խոռոչի և հետորովայնամզային տարածքի ՈՒՁՀ10000դրամ
Փոքր կոնքի օրգանների ՈՒՁՀ (տղամարդկանց)
5000դրամ
Փոքր կոնքի օրգանների ՈՒՁՀ` անհրաժեշտության դեպքում ներխոռոչային հաղորդիչի կիրառմամբ7000դրամ
Հղիների ՈՒՁՀ I եռամսյակ7000դրամ
Հղիների ՈՒՁՀ II, III եռամսյակ10000դրամ
Պտղի ՈՒՁՀ օրգանոգենեզ (screening) I եռամսյակ10000դրամ
Պտղի ՈՒՁՀ օրգանոգենեզ (screening) II, III եռամսյակ15000դրամ
Վահանաձև գեղձի և լիմֆատիկ հանգույցների ՈՒՁՀ7000դրամ
Կրծքագեղձի  և լիմֆատիկ հանգույցների ՈՒՁՀ7000դրամ
Փոշտի օրգանների ՈՒՁՀ10000դրամ
Միզասեռական ուղիների ՈՒՁՀ (տղամարդկանց)7000դրամ
Միզասեռական ուղիների ՈՒՁՀ (կանանց)10000դրամ
Ֆոլիկուլոմետրիա 2000դրամ
Էքստրակրանիալ մագիստրալ անոթների դուպլեքս հետազոտություն12000դրամ
Վերին վերջույթների մագիստրալ անոթների դուպլեքս հետազոտություն13000դրամ
Ստորին վերջույթների երակների  դուպլեքս հետազոտություն13000դրամ
Ստորին վերջույթների զարկերակների  դուպլեքս հետազոտություն13000դրամ
Ստորին վերջույթների մագիստրալ անոթների դուպլեքս հետազոտություն20000դրամ
Ստորին վերջույթների երակների  դուպլեքս հետազոտություն
քարտեզավորումով
20000դրամ
Որովայնի խոռոչի մագիստրալ անոթների դուպլեքս հետազոտություն13000դրամ
Պտղի դոպլեր հետազոտություն14000դրամ
Ընդհանուր ավշային համակարգի ՈԻՁՀ15000դրամ
Տեղային մակերեսային ավշային հանգույցների ՈՒՁՀ5000դրամ
Պարանոցի ավշային համակարգի ՈՒՁՀ10000դրամ
Փափուկ հյուսվածքների ՈՒՁՀ7000դրամ
Դենսիտոմետրիա12000դրամ
Կրծքագեղձի էլաստոգրաֆիա10000դրամ
Վահանագեղձի էլաստոգրաֆիա10000դրամ
Տեղային մակերեսային  ավշային հանգույցների էլաստոգրաֆիա10000դրամ
Ընդհանուր ավշային համակարգի էլաստոգրաֆիա10000դրամ
Շագանակագեղձի հետազոտում ներխոռոչային հաղորդիչով
(տրանսռեկտալ)
12000դրամ
Ծնկան հոդի ՈՒՁՀ10000դրամ
Կոնքազդրային հոդի ՈՒՁՀ10000դրամ
Ուսային հոդի ՈՒՁՀ10000դրամ
Դաստակի հոդի ՈՒՁՀ10000դրամ
Ոտնաթաթի հոդի ՈՒՁՀ10000դրամ
Արմնկային հոդի ՈՒՁՀ10000դրամ
 Գաստրոսկոպիա15000դրամ
Անզգայացում (գաստրոսկոպիա)15000դրամ
Կոլոնոսկոպիա25000դրամ
Անզգայացում (կոլոնոսկոպիա)20000դրամ
Բեզոարների հեռացում50000դրամ
Արյունահոսությունների դադարեցում` անհրաժեշտության դեպքում
հոսպիտալացման կազմակերպում
100000դրամ
Օտար մարմինների հեռացում100000դրամ
Կերակրափողի պոլիպի հեռացում120000դրամ
Լրացուցիչ 1 կերակրափողի պոլիպի հեռացում50000դրամ
Ստամոքսի պոլիպի հեռացում 80000դրամ
Լրացուցիչ 1  ստամոքսի պոլիպի հեռացում40000դրամ
Հաստ աղու պոլիպի հեռացում100000դրամ
Լրացուցիչ 1  հաստ աղու պոլիպի հեռացում50000դրամ
Մեծ աուտոհեմոօզոնոթերապիա20000դրամ
Փոքր  աուտոհեմոօզոնոթերապիա5000դրամ
Օզոնացված յուղ 1 տուփ (30գ)15000դրամ
Օզոնացված ջուր 500մլ2000դրամ
Վագինալ սանացիա օզոնացված քսուքով5000դրամ
Վագինալ սանացիա օզոնացված գազով3000դրամ
Վագինալ սանացիա օզոնացված ջրով1000դրամ
Ռեկտալ ինսուֆլացիա5000դրամ
Վերքերի տեղային բուժում օզոնով պարկերի միջոցով15000դրամ
Օզոնի տեղային ներարկում (հակացելյուլիտային)5000դրամ
Օզոնի տեղային ներարկում (ենթամաշկային դեմքի)3000դրամ
Օզոնի տեղային ներարկում (ներհոդային)5000դրամ
Գանգ՝            
1 դիրքով7000դրամ
2 դիրքով11000դրամ
լուսանցում5000դրամ
Ծնոտ՝դրամ
1 դիրքով7000դրամ
2 դիրքով11000դրամ
Հարքթային խոռոչներ7000դրամ
Քթոսկրեր` 
2 դիրքով5000դրամ
լուսանցում4000դրամ
Կոնք`դրամ
1 դիրքով7000դրամ
լուսանցում6000դրամ
Կոնք-ազդրային հոդ` 2 դիրքով7000դրամ
Ազդր` 2 դիրքով7000դրամ
Ծնկային հոդ` 
2 դիրքով7000դրամ
3 դիրքով9000դրամ
2 Ծնկային հոդեր` 2 դիրքով11000դրամ
Սրունք` 2 դիրքով7000դրամ
Սրունք-թաթային հոդ` 
2 դիրքով7000դրամ
3 դիրքով9000դրամ
Ոտնաթաթ`  2 դիրքով7000դրամ
Կրունկոսկր5000դրամ
Դաստակ` 
2 դիրքով7000դրամ
լուսանցում5000դրամ
Թիակ7000դրամ
Արմնկային հոդ` 2 դիրքով7000դրամ
Ուսային հոդ7000դրամ
Հոդեր+1 դիրք5000դրամ
Բազուկ`2 դիրքով7000դրամ
Նախաբազուկ` 2 դիրքով7000դրամ
Թոքեր` 
1 դիրքով7000դրամ
2 դիրքով13000դրամ
յուրաքանչյուր հավելյալ դիրք (նկար)5000դրամ
լուսանցում6000դրամ
Կողեր 
1 դիրքով7000դրամ
2 դիրքով11000դրամ
Կրծոսկր`2 դիրքով9000դրամ
Ուրոգրաֆիա` առանց կոնտրաստի14000դրամ
Ցիստոգրաֆիա` առանց կոնտրաստի14000դրամ
Ուրետրոգրաֆիա` առանց կոնտրաստի14000դրամ
Ողնաշար` 
1դիրք6000դրամ
Պարանոցային հատված – 2 դիրք (+1դիրք 4,000)9000դրամ
Պարանոցային հատված – 3 դիրք13000դրամ
Կրծքային հատված – 2 դիրք  (+1դիրք 4,000)9000դրամ
Կրծքային հատված – 3 դիրք 13000դրամ
Գոտկային հատված – 2 դիրք  (+1դիրք 4,000)11000դրամ
Գոտկային հատված – 3 դիրք15000դրամ
Պոչուկային հատված-2 դիրք  9000դրամ
Ողնաշարի ֆուկցիոնալ գրաֆիկա` 
4 նկար13000դրամ
Ստամոքսաղիքային11000դրամ
Ստամոքսաղիքային  դինամիկ13000դրամ
Վիրահատվող հիվանդների հետազոտում6000դրամ
Կերակրափող-ստամոքս9000դրամ
Որովայնի խոռոչ7000դրամ
Իրիգոսկոպիա-գրաֆիա20000դրամ
CD-ի տրամադրում2000դրամ
Միջմկանային ներարկում (1 ներարկում)1000դրամ
Ներերակային ներարկում (1 ներարկում)1500դրամ
Դեղորայքի ն/ե կաթիլային ընդունում3000դրամ
Բուժքրոջ ծառայություն (կենտրոնից դուրս արյան նմուշառման համար)3000դրամ
Վարորդ2000դրամ
Կրկնակի խորհրդատվություն3000դրամ
Բուժման նշանակում5000դրամ
Կրկնակի բուժման նշանակում3000դրամ