Էլեկտրասրտագրություն (ԷՍԳ)2000դրամ
Թրեդմիլ թեստ10000դրամ
Հոլթեր մոնիթորինգ 12000դրամ
Զննում և խորհրդատվություն3000դրամ
Բուժման նշանակում5000դրամ
Կրկնակի խորհրդատվություն2000դրամ
Տոնալ շեմային աուդիոմետրիա5000դրամ
Կրկնակի աուդիոմետրիա3000դրամ
Իմպենդանսոմետրիա (Տիմպանոմետրիա)5000դրամ
Կրկնակի տիմպանոմետրիա3000դրամ
Եվստախյան փողերի փչում1000դրամ
ՔԿԱ օրգանների վիդեոֆիբրոէնդոսկոպիա10000դրամ
Լազերային թերապիա (քթի 1 սեանս)1500դրամ
Լազերային թերապիա (ականջի 1 սեանս)1500դրամ
Թմբկաթաղանթի պնևմոմասաժ (1 սեանս)1000դրամ
Քմային նշիկների լակունաների լվացում  (1 պրոցեդուրա)2000դրամ
Ծծմբային խցանի հեռացում3000դրամ
Քթի խոռոչի լվացում1500դրամ
Ինհալյացիաներ՝ բրոնխոթոքային հիվանդությունների ժամանակ (1պրոց.)1500դրամ
Ինհալյացիաներ՝ քիթ-կոկորդի հիվանդությունների ժամանակ (1պրոց.)1000դրամ
Վերծնոտային խոռոչի ախտորոշիչ պունկցիա7000դրամ
Վերծնոտային խոռոչի բուժիչ պունկցիա10000դրամ
Քթի խոռոչի առաջնային տամպոնադա5000դրամ
Քթի խոռոչի հետին տամպոնադա10000դրամ
Ըմպանի հետին պատին մշակում1000դրամ
Նշիկների դեղորայքային մշակում1000դրամ
Հարնշիկային թարախակույտի բացում25000դրամ
Ձայնալարերի մշակում դեղորայքով10000դրամ
Օտար մարմնի հեռացում ականջից5000դրամ
Օտար մարմնի հեռացում քթից5000դրամ
Օտար մարմնի հեռացում ըմպանից5000դրամ
Առաջնային խորհրդատվություն5000դրամ
Կրկնակի խորհրդատվություն4000դրամ
Բուժման նշանակում5000դրամ
Շաքարային դիաբետի կարգավորում10000դրամ
Շաքարային դիաբետի բարդությունների համալիր բուժում15000դրամ
Վահանաձև գեղձի հիվանդություններ՝ թիրեոդիտի բուժում10000դրամ
Զննում և խորհրդատվություն4000դրամ
Կրկնակի խորհրդատվություն2000դրամ
Արտազատուկի նմուշառում1000դրամ
Ներարգանդային պարույրի տեղադրում15000դրամ
Ներարգանդային պարույրի հեռացում5000դրամ
Բարդացած ներարգանդային պարույրի հեռացում10000դրամ
Անպտղություն առաջացնող հիվանդությունների բուժում30000դրամ
Դաշտանային պարբերաշրջանի խանգարումների բուժում30000դրամ
Հեշտոցի և արգանդի պարանոցի տարբեր ծագումնաբանության բորբոքումների բուժում20000դրամ
Արգանդի պարանոցի ֆոնային հիվանդությունների բուժում սառեցման մեթոդով (կրիոկոագուլացիա)20000դրամ
Փոքր կոնքի քրոնիկ, ոչ սպեցիֆիկ բորբոքումների  բուժում20000դրամ
Սպեցիֆիկ ինֆեկցիաների բուժման նշանակում տնային պայմաններում10000դրամ
Հեշտոցա-միզուկային ճառագայթում C լազերով (1 միջ.)1500դրամ
Ապարատ «Ինտրաթերմ» հեշտոցա-միջուկային տեղային տաքացմամբ(1 միջ.)1500դրամ
Մագնիտոլազերային բուժական ապարատ(1 միջ.)3000դրամ
Հեշտոցի տեղային բուժում2000դրամ
Հեշտոցային խոռոչային էլեկտրոստիմուլյացիա(1 միջ.) 1500դրամ
Հեշտոցային  էլեկտրոստիմուլյացիա(1 միջ.) 3500դրամ
Համակցված էլեկտրոստիմուլյացիա UK1 լազերով (1 միջ.) 1500դրամ
Արգանդի պարանոցի էրոզիայի դեղորայքային այրում10000 դրամ
Արգանդի պարանոցի նշակետային նմուշառում2000դրամ
Արգանդի պարանոցի բջջաբանական նմուշառում2000դրամ
Արգանդի պարանոցի նշակետային բիոպսիա5000դրամ
Արգանդի խոռոչի ասպիրատի նմուշառում5000դրամ
Արգանդի խոռոչից պալասպիրատի նմուշառում պայպելի զոնդով8000դրամ

* Գինեկոլոգիական ծառայությունները ժամանակավորապես չեն մատուցվում

Առաջնային խորհրդատվություն3000դրամ
Կրկնակի խորհրդատվություն3000դրամ
Մաշկային հիվանդությունների բուժման նշանակում5000դրամ
Արտազատուկի նմուշառում1000դրամ
Շագանակագեղձի քրոնիկ բորբոքման բուժում15000դրամ
Քրոնիկական ընթացքով մաշկային հիվ.-եր՝ նեյրոդերմիտ, ատոպիկ դերմատիտ, պսորիազ, էկզեմա (թեթև ընթացք)10000դրամ
Քրոնիկական ընթացքով մաշկային հիվ.-եր՝ նեյրոդերմիտ, ատոպիկ դերմատիտ, պսորիազ, էկզեմա(բարդ ընթացք)15000դրամ
Ակնե-ռոզացեա կուպեռոզ թեթև ընթացքը10000դրամ
Ակնե-ռոզացե կուպեռոզ ծանր ընթացքը15000դրամ
Տեղային և ընդհանուր մազաթափություն10000դրամ
Մաշկի և եղունգների սնկային հիվ.-երի բուժում10000դրամ
Միզուկի շագանակագեղձի սպեցիֆիկ ինֆեկցիաների բուժում10000դրամ
Ինտրաթերմ ջերմային ապարատ1500դրամ
Էլեկտրոլազերային բուժական ապարատ3000դրամ
Վակուում լազերային ապարատ3000դրամ
Մագնիտոլազերային բուժական ապարատ3000դրամ
Գորտնուկ-կրիոթերապիա, սրածայր կոնդիլոմա-կրիոթերապիա15000դրամ
Փափուկ ֆիբրոմա-կրիոթերապիա5000դրամ
Գորտնուկ-կրիոթերապիա 1 հատը3000դրամ
Գորտնուկ-կրիոթերապիա 3-4 մմ4000դրամ
Գորտնուկ-կրիոթերապիա 10-20 մմ5000դրամ
Որովայնի խոռոչի ՈՒՁՀ7000դրամ
Փոքր կոնքի օրգանների ՈՒՁՀ6000դրամ
Փոքր կոնքի օրգանների ՈՒՁՀ` ներխոռոչային
հաղորդիչի կիրառմամբ
7000դրամ
Հղիների ՈՒՁՀ 7000դրամ
Վահանաձև գեղձի ՈՒՁՀ5000դրամ
Կրծքագեղձի  և լիմֆատիկ հանգույցների ՈՒՁՀ6000դրամ
Ֆոլիկուլոմետրիա դինամիկայում9000դրամ
Ֆոլիկուլոմետրիա դինամիկայում ներխոռոչային հաղորդիչով12000դրամ
Լիմֆատիկ համակարգի ՈՒՁՀ6000դրամ
Սրտի ՈւՁՀ դոպլեր հետազոտությամբ9000դրամ
Անոթների տրիպլեքս հետազոտություն13000 դրամ
Էկստրակրանիալ և երիկամային անոթների սկանավորում8000դրամ
Հղիների դինամիկ ՈՒՁՀ10000դրամ
Դենսիտոմետրիա10000դրամ
 Գաստրոսկոպիա15000դրամ
 Գաստրոսկոպիա բիոպտատով18000դրամ
Կոլոնոսկոպիա25000դրամ
Կոլոնոսկոպիա բիոպտատով28000դրամ

* Էնդոսկոպիկ ծառայությունները ժամանակավորապես չեն մատուցվում

Օզոնի տեղային ներարկում3000դրամ
Փոքր  աուտոհեմոօզոնոթերապիա2000դրամ
Օզոնի հարհոդային, պարավերտեբրալ, դիմային ներարկում2000դրամ
Ջրի օզոնացում1000դրամ
Օզոնային լիպոսակցիա մուլտի-ինժեկտորային եղանակով3000դրամ
Օզոնի դիմային ներարկումներ փոքր
աուտոհեմոօզոնոթերապիայի հետ համատեղ
3000դրամ
Օզոնացված ֆիզ. լուծույթի ն/ե կաթիլային ներարկում
օզոնի հարհոդային, պարավերտեբրալ ներարկումների հետ համատեղ
4000դրամ
Միջմկանային ներարկում (1 ներարկում)500դրամ
Ներերակային ներարկում (1 ներարկում)1000դրամ
Դեղորայքի ն/ե կաթիլային ընդունում1500դրամ
Բուժքրոջ ծառայություն (կենտրոնից դուրս արյան նմուշառման համար)1000դրամ
Խորհրդատվություն3000դրամ
Բուժման նշանակում5000դրամ
Կրկնակի բուժման նշանակում3000դրամ